Presentació del informe “La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria en España”

94-mAPFRE
Recerca

El passat 16 de maig de 2012 es va presentar a Madrid a la seu del Institut de Prevenció, Salut i Medi Ambient de Mapfre l’informe “La seguretat integral en els centres d’ensenyament obligatori”, elaborat pel Grup de Recerca EDURISC sota l’encàrrec de Fundació Mapfre.

L’estudi aporta una visió general del Nivell de Seguretat Integral dels centres d’educació primària/secundaria de titularitat pública/privada. A través del Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC s’han analitzat les fortaleses i debilitats que presenten prop de 300 centres d’ensenyament, identificant també els principals riscos i perills.

Segons el informe, la majoria de centres educatius espanyols aprova en seguretat, una dada molt positiva que no només es manifesta en una adequada conservació i manteniment de les seves instal·lacions, neteja i comoditat dels diversos espais educatius, sinó també en d’altres factors de gran importància per a el funcionament de les institucions educatives sigui òptim.

Pel contrari, les assignatures pendents més comunes són: inadequades condicions acústiques i d’il·luminació de les aules, dimensions poc adequades dels espais respecte al nombre d’alumnes que els han d’ocupar, presència de barreres arquitectòniques i falta de vidres de seguretat en portes i finestres.

Per a promoure la seguretat i la salut en els centres es recomana incorporar en els programes educatius continguts que contribueixin a generar conductes i hàbits segurs i saludables entre els alumnes, implicant al professorat i les famílies en el procés. És necessari que la comunitat educativa comparteixi valors i principis vinculats amb la seguretat, que formin part de la cultura institucional, ja que a través de les decisions organitzatives i de funcionament es pot afavorir el increment de la seguretat en els centres.

En l’estudi han participat i col·laborat activament investigadors d’altres universitats d’arreu de l’estat: Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Alcalá de Henares, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Deusto, Universitat de Santiago de Compostela, Universitat de Saragossa i Universitat de Sevilla.

En el següent enllaç es pot accedir a l’informe complet: http://www.mapfre.com/fundacion/es/cursos-de-formacion/pmma/cursos/seguridad-escuelas-espana.shtml

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies