Projectes

Des de l’any 1981, l’EDO ha centrat la seva activitat de recerca i docència amb l’anàlisi i el desenvolupament de les organitzacions en general, i les vinculades amb l’educació i la formació en particular. Des d’aquella data, els membres del grup han participat de forma continuada amb projectes de recerca vinculats amb la temàtica, ja sigui a partir de la presentació de propostes a convocatòries públiques, ja sigui a partir de sol·licituds expresses d’institucions públiques i/op privades.

En aquest apartat es presenten els projectes que han estat finançats a partir de la presentació a convocatòries públiques de governs regionals (Convocatòries MQD, ARAI, ARIE, ARCS, etc.), el govern Espanyol (Convocatòries de I+D+i, Estudios y Anàlisis, PCI, etc.) o la Unió Europea (Convocatòries Leonardo da Vinci, Commenius, EU-Asia-link, Erasmus +, Horizon2020, etc.). També es presenten els projectes desenvolupats a partir de la petició expressa de diferents entitats (Diputació de Barcelona, Govern de Castella-La Mancha, Fundació Mapfre, Fundación PREVENT, Govern de Panamá, etc.)

Per últim, es dedica un apartat a presentar els treballs d’investigació vinculats a programes de tercer cicle i tesis doctorals que han estat dirigides per membres del grup EDO en el marc dels programes de doctorat del Departament de Pedagogia Aplicada.

Cal precisar que aquí es presenten únicament els projectes desenvolupats des del 2005, data en què el grup va ser reconegut com a grup de recerca consolidat. Per a informació sobre projectes previs, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de: edo@uab.cat