CRiEDO

El CRiEDO – Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu

El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona és una institució acadèmica vinculada a l’anàlisis i desenvolupament de les organitzacions en general, i aquelles vinculades a la formació i l’educació en tots els nivells i àmbits en particular.

El CRiEDO té com a finalitat estudiar, recercar, fer docència i qualsevol altra actuació i activitat relacionada amb el desenvolupament organitzatiu d’organitzacions de formació. Més concretament, l’objectiu general del CRiEDO és prestar un servei de la màxima qualitat i compromís social orientat a la millora, la innovació i el desenvolupament d’organitzacions dedicades a la formació, a partir de processos de reflexió i anàlisi científica, el disseny i la implementació d’actuacions orientades a la millora i els processos d’avaluació i diagnòstic institucional.

El CRiEDO pot organitzar i desenvolupar recerca, formació i transferència de coneixement i la cultura, i oferir suport institucional, administratiu i logístic al desenvolupament d’altres activitats interdisciplinàries de recerca, de formació i de transferència en qualsevol àmbit o context institucionalitzat on es desenvolupin pràctiques educatives i actuacions de formació.

Les activitats del CRiEDO, exclusivament pròpies o en col·laboració amb altres entitats, es poden dur a terme tant dins com  fora del campus de la UAB.

Memòria de constitució del CRiEDO