Relacions institucionals

El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu forma part de les següents institucions:

.        .  

.      

 

Tanmateix, participa en les següents:

.    .       .   

.    .    .