EDURISC

Diàriament en els centres educatius es produeixen incidents (robatoris, furts, conflictes, casos d’assetjament, etc.) i accidents (cops, caigudes, accidents estructurals i de l’edificació, etc.) que podrien haver-se evitat amb una adequada planificació i implementació de mesures preventives. Per tal d’evitar aquest tipus de situacions que, afortunadament i en la majoria de casos, no són de gravetat, es requereix aplicar de forma conscient i estricta la normativa de seguretat i vigilar permanentment els entorns i activitats educatives en la línea de les concepcions sobre centres educatius segurs i saludables.

La gestió de la seguretat és, per tant, una necessitat que requereix establir processos dirigits a identificar i controlar els perills presents en l’entorn escolar. Anticipar-se i articular plans d’actuació adaptats a la realitat i idiosincràsia de cada institució permet reduir la presència dels perills i reduir el risc de danys, tant personals com materials.

En aquest sentit, és fonamental que els equips directius dels centres educatius coneguin què passa en els seus centres en relació a la seguretat i a la presència d’activitats preventives, el que exigeix desenvolupar processos avaluatius que determinin fins a quin punt els centres educatius són segurs.

Des del Grup de Recerca EDURISC de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha desenvolupat el Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC), instrument accessible ‘on-line’ que serveix a aquest propòsit.

Q-EDURISC permet als centres educatius autoavaluar el seu Nivell de Seguretat Integral (NiSI) i reflexionar sobre la seva situació particular, facilitant, també, la presa de decisions i l’establiment d’accions per a la millora.

Descarregar díptic Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC)
Descarregar document per a sol·licitar l’accés a Q-EDURISC