Recursos

Fruit de les recerques i estudis realitzats pels membres del grup EDO, i més enllà de les publicacions referenciades en els apartats “llibres” i “articles” s’han generat productes concrets que queden a disposició del públic en general. Aquests són:

Per a més informació sobre els productes referenciats, conctactar amb edo@uab.cat.