Projectes competitius

Títol Data d'inici Data finalització Finançament
FUESE – Fortalecimiento de la Extensión en el Ecosistema Social de las universidades en Centro América 01/01/2024 31/12/2026 European Commission (Erasmus+)
REDU-CAT: Xarxa de Centres Informats en Evidències de Recerca: Disseny i validació d’un model a Catalunya 30/07/2023 30/09/2026 Departament d'Educació
D-EMIND-Promoting digital entrepreneurial mindsets in Higher Education 01/02/2022 01/02/2025 European Commission (Erasmus+)
Orienta4VET – VET: an attractive and viable pathway. Innovating in VET through guidance processes and exploring flexible and diversified opportunities in VET 01/02/2022 01/02/2025 European Commission (Erasmus +)
BIObec – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges 01/09/2021 01/02/2024 European Comission (H2020 programme)
BioYouth – Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy 01/02/2022 01/02/2024 European Commission (Erasmus +)
D-EVA – Avaluació d’habilitats pràctiques amb l’ús de tecnologies digitals en la formació de mestres 01/03/2021 01/08/2023 European Commission (Erasmus +)
El trànsit cap a la professió docent. INDUCTEACHING: Validació d’una proposta d’inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària 01/09/2021 01/06/2023 AGAUR (Programa ARMIF)
EIPSI – Pràctica informada en l’evidència per a l’inclusió escolar 01/10/2020 01/06/2023 European Commission (Erasmus +)
PRUNAI – Universitat i Aprenentatge Intergeneracional 01/06/2020 01/05/2023 Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D+i)