Altres Programes formatius de tercer cicle

Fruit de les recerques que membres del CRiEDO han coordinat, es formulen propostes d’estudis de tercer cicle que permetin aprofundir en temàtiques vinculades a la gestió organitzativa.

Els programes formatius que coordinem actualment són: