Estudis i Recerques Aplicades

 

Durant més de tres dècades, l’EDO de la Universitat Autònoma de Barcelona ha treballat en el desenvolupament de recerques finançades per fons públics i privats, a través de convocatòries competitives. Amb aquesta línia de treball es pretén posar a disposició d’institucions, empreses i administracions l’experiència acumulada en el desenvolupament de recerques i estudis en contextos diversos. Concretament, els camps sobre els que es poden realitzar recerques són:

Centres educatius i universitat. El coneixement sobre la realitat actual dels centres educatius i formatius, així com les universitats, és un tema que preocupa cada vegada més als gestors del sistema educatiu. En aquest sentit, EDO-SERVEIS ofereix la possibilitat de realitzar recerques focalitzades en aspectes concrets del sistema amb l’objectiu de dotar als responsables de les polítiques educatives, d’àmbit superior o institucional, de dades i informació actualitzada sobre la realitat en la que pretenen actuar.

Noves tecnologies. Les noves tecnologies s’han implementat amb força dins dels centres educatius, així com en el marc de la formació a l’empresa o les relacions laborals. Sota aquesta perspectiva s’ofereix la possibilitat d’analitzar la influència que té l’ús d’aquestes tecnologies dins de les organitzacions, com influeixen aquestes en l’adquisició d’aprenentatges o com canvia l’estructura social de l’organització a partir de l’ús, intencional o no, de les xarxes socials com a via per a facilitar l’aprenentatge informal o la creació i gestió del coneixement.

Desenvolupament organitzacional. Aspectes com l’aprenentatge organitzacional, els estadis de desenvolupament organitzacional, la gestió en la complexitat, els plans estratègics i l’entorn, la creació i gestió del coneixement col·lectiu, la valoració de llocs de treball, el potencial institucional i l’establiment d’indicadors de qualitat, entre d’altres, són alguns dels estudis per a organitzacions formatives que s’ofereixen en aquesta línia.

Àmbit sociocomunitari. La recerca evidencia, cada vegada més, les relacions entre les institucions formatives i el desenvolupament comunitari. Així, es desenvolupen estudis específics que permeten conèixer l’impacte que tenen sobre el territori institucions específiques. També, poden realitzar-se estudis prospectius que permetin analitzar la viabilitat d’implementar noves propostes formatives en contextos concrets o com atendre a col·lectius específics en entorns desfavorits.

Recursos humans. En aquesta línea de recerca ens enfoquem en estudis que tenen per objectiu conèixer les variables que afecten els processos de gestió de personal en les organitzacions. D’aquesta manera, es desenvolupen accions que es vinculen als diferents moments de la gestió de personal, partint de la selecció i estenent-se fins al moment en el que el treballador abandona la institució, tot passant per activitats de formació i desenvolupament. Així mateix, també es desenvolupen estudis específics encaminats a analitzar variables associades al clima i a la cultura organitzativa o al tractament de la diversitat en les organitzacions o les xarxes.