Adaptació Materials

EDO-Serveis ofereix suport en l’adaptació de materials impresos i digitals elaborats per administracions, empreses, centres de formació, universitats o altres tipus d’institucions. Tenim àmplia experiència en la revisió, adaptació i maquetació de materials de divulgació i formació. Així mateix, assessorem o gestionem directament la tramitació dels ISBN de les seves publicacions.

En els següents enllaços pot consultar exemples d’alguns dels treballs realitzats en col·laboració amb d’altres institucions.

– Manual de mesures d’autoprotecció per a cooperants, desenvolupat en el marc del conveni de recerca amb l’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament (ACCD). Veure més

– Mapa de perills alimentaris, per a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Veure més

– Sistema de Protecció d’Usuaris d’Instal·lacions Aquàtiques (POOLSAFER), per a INNOQUATIC. Veure més

– Materials didàctics de la Xarxa de Drets Humans i Educació Superior (DHES) de la Universitat  Pompeu Fabra. Veure més

– Guies formatives per al projecte Ideas – Iniciatives de desenvolupament educatiu i sociocomunitari, per a ProEDUCA (Ministeri d’Educació Pública de Costa Rica i la Unió Europea). Veure més