Contractes d’investigació i transferència

Títol Data d'inici Data finalització Finançament
Disseny de l’avaluació del projecte Connecta’t 01/02/2022 01/10/2022 Ajuntament de Badia del Vallès
Estudi comparatiu de l’impacte econòmic i social que una selecció d’institucions universitàries d’Amèrica Llatina té en el seu respectiu entorn local o regional 01/12/2020 01/06/2021 Inter-American Development Bank
Avaluació i millora de l’Aplicatiu RTI del Projecte Difference a partir de les dades recollides en el període 2016-2020 01/04/2020 01/12/2020 Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé
Avaluació del programa formatiu “Aprendre a aprendre” 01/11/2018 01/07/2020 Fundació Bancària “La Caixa” (EduCaixa)
Els centres educatius com a organitzacions saludables: guia pel seu desenvolupament 01/07/2018 01/07/2019 Fundació Prevent
Estudi qualitatiu sobre la percepció del canvi associat a l’estratègia de gestió del coneixement de l’Ârea de Drets Civils (Conveni 17030) 01/02/2019 01/06/2019 Ajuntament de Barcelona
Implementació d’un model educatiu basat en la prevenció de l’abandonament escolar prematur 01/12/2018 01/12/2018 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
L’impacte de les TIC a l’aula des de la perspectiva del professorat 01/01/2016 01/12/2016 Fundació Mapfre
Estudi sobre aprenentatge organitzatiu i aprenentage informal a l’Adminstració Pública 01/06/2013 01/06/2014 Escola d'Administració Pública de Catalunya
Usos i abusos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en adolescents 01/12/2012 01/12/2013 Fundación MAPFRE