Finalització del programa formatiu en Competència Digital Docent

Aquest mes d’abril ha finalitzat la Formació en Competència Digital Docent, sota la coordinació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del mes d’Octubre de 2023, un total de 185 docents de centres d’educació infantil, primària, secundària, cicles formatius i escoles d’adults han participat en sessions formatives, tallers i activitats online conduents a l’obtenciò dels nivells C1 i C2 en Competència Digital Docent. En el cas del nivell C2, el CRiEDO té una àmplia experiència formativa, impartint des de fa més de 5 edicions el Diploma d’Especialització en Competència Digital Docent.

La formació realitzada s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya, i respon a les necessitats formatives de docents dels diferents nivells educatius que requereixen dominar en nivell avançat les competències vinculades a l’ús de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu i sistema. Els participants en la formació realitzada podran participar en les convocatòries que habiliti el Departament d’Educació per a acreditar el nivell C1 i C2 del Marc català publicat el 2022, en línia amb el BOE núm. 116, de 16 de maig de 2022, mitjançant la Resolució de 4 de maig de 2022. 

Aquesta edició dels programes formatius ha estat totalment subvencionada pels fons Next Generation Catalunya (Expedient: EDU128/23/000040), i en la seva implementació hi han participat docents del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, formadors del Departament d’Educació vinculats a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i experts en tecnologies digitals en l’àmbit educatiu.

Per al proper curs 2024/2025 la UAB seguirà realitzant, sense finançament específic, el Diploma d’Especialització en Competència Digital Docent, en el qual podran participar docents dels diferents nivells educatius del sistema educatiu, així com altres professionals vinculats a l’educació i la formació a les organitzacions i professorat universitari.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies