Recursos per a emprendre

armifuic
El grup

El grup EDO-UIC presenta la nova web del projecte “Investigar i Emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres”.

El passat 1 de desembre es va donar accés obert a la web http://www.armifuic.eu/, que neix fruit del treball realitzat en el marc del projecte “Investigar i Emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres”,  finançat en el marc de la convocatòria ARMIF 2014 de l’AGAUR (Ref. 2014ARMIF-00045)  i que coordina la professora Mireia Tintoré Espuny, membre del grup EDO-UIC.

La web pretén un doble objectiu: per una banda, plasmar les línies bàsiques del projecte de recerca i donar a conèixer els avenços i activitats que es vagin desenvolupant i, per altra banda, esdevenir un centre de recursos que incorpori publicacions, referències a accions formatives, materials i instruments d’utilitat per aquell professorat que desitgi treballar amb el seu alumnat estratègies vinculades a l’emprenedoria dels futurs mestres.

El projecte aspira a millorar la qualitat en la formació inicial dels mestres tenint en compte dos grans àrees: investigació i capacitat d'emprendre. Sobre aquestes, els últims informes internacionals reclamen l'atenció ja que són competències que faciliten l'aprenentatge al llarg de la vida, la transferència del coneixement, l'ocupabilitat, l'autonomia i capacitat de gestionar-se i la capacitat de gestionar la complexitat.

Així doncs, l'objectiu general del projecte és millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres mitjançant el desenvolupament i avaluació d'estratègies que afavoreixin el treball de dos tipus de competències transversals: les competències científiques per afavorir l'esperit crític, de recerca i d'indagació; i les competències relacionades amb la innovació i creativitat que poden promoure l'esperit emprenedor i la inserció en el món laboral.

Per aconseguir els objectius, s'elaboraran rúbriques per avaluar el grau de desenvolupament de les competències d '"aprendre a investigar" i "aprendre a emprendre", en aquest últim cas en base a quatre indicadors principals: autonomia personal; lideratge de grups i treball en equip; innovació, investigació i creativitat; capacitat d'emprendre a nivell educatiu, social i empresarial.

Per a més informació del projecte: http://www.armifuic.eu/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies