Projecte IDEAS

european comission2
Projectes

La UAB signa, a través de l’EDO-UAB, un contracte per valor de 173.308€ per al desenvolupament del projecte “IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari a Costa Rica”. 

El passat dia 30 de novembre va tenir lloc la signatura del contracte de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Comissió Europea, a través del programa PROEDUCA amb Costa Rica, per a la concreció del projecte “IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari” (Ref.: DCI-ALA/2010/021-501). El projecte, que compta amb un pressupost total de 173.308€, dels quals la Comissió Europea aporta 143.239,70€, es desenvolupa en col·laboració de l’Institut Tecnològic de Costa Rica (TEC) i té com a principal objectiu millorar els índex de permanència dels estudiants d’educació secundària a Costa Rica. Aquest propòsit es concreta en tres objectius operatius:

1- Dissenyar un manual integral d’orientació i tutoria centrat en l’atenció de l’alumnat nocturn.
2- Desenvolupar accions de desenvolupament curricular, organitzatiu, professional i comunitari
3- Debatre i difondre els resultats a través de comunitats de pràctica professional.

El projecte concretarà, en aquest sentit, un manual d’acció Tutorial per als centres d’educació secundària de Costa Rica, i preveu la realització d’activitats formatives que permetin la capacitació dels docents d’aquests centres per a l’aplicació de les estratègies i metodologies preparades. A més, s’ha previst la participació del Ministeri d’Educació del país receptor amb la finalitat d’establir línies de comunicació que permetin la pervivència de les propostes presentades més enllà del període de vigència del projecte IDEAS.

Per part de la UAB, liderarà el projecte l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO), coordinat pel Dr. Joaquín Gairín. L’EDO-UAB té una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes a nivell internacional, sent destacable la seva participació en els programes PCI-AECID, Erasmus, Asialink, Leonardo i Comenius. Recentment, a més, ha liderat el projecte “ACCEDES: accés i èxit acadèmic de col·lectius vulnerables en entorns de risc a Amèrica Llatina” (http://edo.uab.cat/accedes) en el marc del programa ALFA III de la Comissió Europea, a través del qual s’han elaborat estratègies per a promoure la millora dels sistemes d’accés i permanència dels estudiants universitaris a més de 15 països d’Iberoamerica.

Destaca també per la seva rellevància, envergadura i capacitat d’influència la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (http://www.redage.org) que involucra més de 300 universitats d’àmbit iberoamericà vinculades a la gestió educativa, i que ha comptat amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional durant 4 anys.

Per a més informació del projecte: http://goo.gl/Np5F7X

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies