Publicació “Universitat i Col·lectius Vulnerables”

librouniversidadycolectivos
Publicacions

El projecte ACCEDES presenta la publicació "Universitat i Col·lectius Vulnerables" i la posa a l’abast de tothom en versió online.

L’accés i permanència a la universitat segueix sense oferir, de moment, les mateixes oportunitats a tots els ciutadans que estan en condicions de realitzar estudis superiors. Les raons econòmiques, culturals, socials o de gènere castiguen d’una manera significativa a determinats col·lectius, que veuen minorades les possibilitats de realització i de promoció personal y social. La utopia d’una universitat més inclusiva segueix essent, al respecte, un repte per a aquestes institucions.

La present aportació, complementària a d’altres ja editades anteriorment (http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/) sobre la temàtica, recull les aportacions més significatives presentades en el Congrés Universitat i Col·lectius Vulnerables 2014, celebrat a Veracruz (Mèxic) el 29 i 30 d’octubre de 2014. Promogut pel Projecte ACCEDES (http://edo.uab.cat/accedes/), va ser un espai per presentar i debatre els resultats aconseguits durant tres anys d’activitat, així com una oportunitat per a trobar-se amb d’altres projectes i experiències significatives sobre la temàtica.

El més destacable d’aquesta publicació és la seva focalització en propostes concretes, centrades en els col·lectius més vulnerables que es poden trobar a les universitats: indígenes, dones, discapacitats, minories, no habituals, estudiants de zones rurals, emigrants i col·lectius amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) molt baix. També la orientació pràctica, ja que gran part de les aportacions presenten estratègies, instruments i experiències vinculades amb els col·lectius identificats

Amb el projecte ACCEDES, i concretament amb aquesta aportació, es vol recolzar el desenvolupament d’una Universitat on la missió i els objectius s’orientin a promoure la inclusió de tots els estudiants; especialment d’aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat i que poden posar en evidència la capacitat o incapacitat del sistema universitari per a trobar l’equilibri entre qualitat i equitat.

El projecte ACCEDES, finançat en el marc del programa ALFA per la Unió Europea, aconsegueix d’aquesta manera el propòsit de proporcionar eines per al desenvolupament organitzacional de les institucions d’educació superior, facilitant estratègies per a la millora en l’accés, excel·lència acadèmica i fase de sortida de col·lectius vulnerables. El contingut d’aquesta publicació contribueix així a la promoció de la inclusió en l’educació superior, ajudant a trobar l’equilibri entre qualitat i equitat dins dels sistemes universitaris i les institucions que l’integren.

Per a obtenir la publicació completa: http://ddd.uab.cat/record/126093

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies