Orienta4VET – VET: an attractive and viable pathway. Innovating in VET through guidance processes and exploring flexible and diversified opportunities in VET

logo orienta 4 vet
Entitat finançadora: European Commission (Erasmus +)
Data d'inici: 01/02/2022
Data de finalització: 01/02/2025
Coordinació: Patricia Olmos (CRiEDO-UAB)
Finançament global: 309.976,00
URL: https://orienta4vet.eu

El projecte té com a objectiu principal millorar l’accés a la Formació Professional (FP), així com contribuir a  millorar la permanència dels estudiants amb més dificultats. Les seves línies de treball estan vinculades a tres de les prioritats específiques del programa Erasmus + per la formació professional. Concretament:

 1. Augmentar la visibilitat i l’atractiu de l’FP.
 2. Augmentar la flexibilitat de les oportunitats de l’FP.
 3. Contribuir a innovació en FP.

Aquestes prioritats estratègiques es tradueixen en 4 objectius operatius en el Projecte Orienta4VET:

El projecte produirà resultats dividits en quatre àrees d’intervenció:

 1. FP plural que implica una redefinició de la posició global de l’FP en el sistema d’educació i formació;
 2. solucions d’ensenyament, aprenentatge i orientació personalitzades;
 3. progressió i vies d’aprenentatge orientat professionalment al llarg de la vida i portabilitat de l’aprenentatge professional;
 4. vies flexibles.

Aquestes àrees d’intervenció corresponen a tres resultats principals del projecte (Project results en anglès – PR):

 • PR1. Orienta4VET compartit i pla d’orientació interactiva (guia interactiva). Relacionat amb l’O3 d’aquest projecte, aquest PR1 serà un espai compartit que inclourà una guia interactiva per a la implementació d’estratègies/ accions d’orientació i acció tutorial a la FP, que s’entenen com a enfocaments innovadors d’ensenyament i aprenentatge. La característica clau i rellevant d’aquest pla d’orientació compartit i interactiu és co-creat pels agents educatius d’FP que participen en el projecte.
 • PR2. Mapa interactiu Orienta4VET. Relacionat amb O1 i O2 d’aquest projecte, aquest PR2 busca ser una eina i recurs accessible per a orientadors, professors/formadors, joves, investigadors, centres educatius, agents educatius externs, administració educativa, etc., en l’àmbit de la FP. Aquest mapa interactiu s’adapta a la realitat dels territoris que estaran implicats en aquest projecte, sent una resposta a demandes i necessitats concretes dels agents implicats. Aquest PR2 estarà format per:
  • Informació relacionada amb les dificultats i avantatges actuals de l’FP i els seus itineraris, en funció dels territoris.
  • Identificació d’itineraris alternatius d’accés a la FP als diferents territoris.
 • PR3. Orienta4VET MOOC. Relacionat amb O1, O2 i O3 d’aquest projecte, aquest PR3 pretén desenvolupar un recurs formatiu accessible que contribueixi al desenvolupament de capacitats dels agents d’FP en la implementació de processos i estratègies d’orientació i acció tutorial integrats en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquest recurs MOOC incorporarà, com a part del procés de formació, la guia interactiva i el mapa interactiu.

A grans trets, el projecte produirà resultats tangibles incloent: (a) dipòsit amb informació i recursos de fàcil accés per poder oferir a cada territori suport i respostes a mida per a una varietat d’agents educatius d’FP; (b) desenvolupament d’un pla d’orientació compartit i interactiu dissenyat amb la implicació de diferents institucions i agents educatius, que inclou un pla de formació amb enfocaments d’aprenentatge innovadors; (c) Construcció de la xarxa d’FP.

Orienta4VET és coordinat per la professora Patricia Olmos (CRiEDO-UAB), i compta amb la participació d’investigadors i professorat de: Instituto Politecnico de Leiria  (Portugal), Universität Bremen (Alemanya), Universitatea din Bucuresti (Romania) i Aarhus Universitet (Dinamarca).

Personal associat al projecte:

Aleix Barrera Corominas (PM-UAB), Andreas Saniter (ITB-UB), Anna Díaz Vicario (UAB), Cecília Inés Suárez (UAB), Elena Marin (UniBuc), Fabio Dovigo (Aarhus Univeristy), Joaquín Gairín Sallán (UAB), Jordi Codina Hernández (PM-UAB), José Luís Muñoz Moreno (UAB), Klaus Ruth (ITB-UB), Kristina Mariager-Anderson (Aarhus University), Mihaela Stîngu (UniBuc), Miquel Jerónimo (IPL), Miruna Miulescu (UniBuc), Patricia Olmos Rueda (coordinadora-UAB), Rita Alexandra Dias Cadima (IPL), Romiță Iucu (UniBuc), Rui Pedros (IPL), Diniz Fernandes Milhano (IPL), Vivian Harberts (ITB-UB).

OD 04 – Quality educationOD 10 – Reduced inequalities

Comparteix a les xarxes: