Cap a una avaluació més ètica i justa de les competències vinculades a la ocupabilitat dels futurs professionals de l’educació

Imagotipo CRIEDO
Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent (UAB)
Data d'inici: 01/09/2022
Data de finalització: 01/07/2024
Coordinació: Georgeta Ion i Ibis Alvarez Valdivia

El projecte titulat “Cap a una avaluació més ètica i justa de les competències vinculades a la ocupabilitat dels futurs professionals de l’educació” coordinat per les professores Georgeta Ion (CRiEDO – Departament de Pedagogia Aplicada) i Ibis Álvarez (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació) té com a objectius per una banda introduir els principis ètics per afavorir pràctiques d’avaluació més justes i equitatives i per altra de mostrar que a través de l’avaluació es pot contribuir a desenvolupar competències d’ocupabilitat dels futurs mestres, com ara la comunicació oral efectiva en el marc de les presentacions orals, el treball en equip i el comportament ètic i de justícia social.

És un projecte que dona continuïtat a una línia de treball iniciada fa més de 6 anys  a l’àrea de l’avaluació i està integrat per professorat de diverses àrees de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Adoptant com a metodologia els principis per a la Investigació i Innovació Responsables, la aportació més transcendental de aquest projecte serà la co-creació de propostes innovadores d’avaluació, per tal de generar innovació sostenible pel que fa al disseny, implementació i validació de procediments i recursos per fomentar les competències de treball en equip, de comunicació efectiva en les presentacions orals i comportament ètic, en base als principis d’una avaluació ètica i justa.

Objectius: el projecte proposa objectius vinculats a la millora de la docència, a la recerca de l’impacte en els processos d’aprenentatge de l’alumnat i, finalment, objectius transversals orientats a la consolidació i institucionalització d’una cultura per a l’avaluació ètica a nivell de la comunitat acadèmica.

Resultats i impacte previst: Aquest projecte articula objectius en tres direccions: 1) vinculats a la millora de la docència, 2) a l’aportació d’evidències científiques per recolzar la innovació docent i 3) orientat a fomentar en la comunitat acadèmia una cultura d’avaluació ètica i justa. Seguidament s’especifiquen els resultats esperats.

Resultats vinculats a la millora de la docència: La primera aportació d’aquest projecte serà de caire conceptual i consistirà en la presentació d’una síntesi actualitzada sobre els principis ètics de l’avaluació de l’aprenentatge en educació superior (OI1.1) i de “bones pràctiques” que faciliten la seva instrumentació en l’avaluació de les competències de treball en equip i la comunicació oral (IO1.2). Sobre aquesta base, la segona aportació s’orienta a la millora de la pràctica docent i es concretarà en el disseny i implementació de procediments i eines que responguin als criteris d’una avaluació ètica, en el marc de les activitats d’avaluació concebudes a les guies docents (OI1.3, OI1.4, OI2.1, OI2.2, OI2.3).

Resultats vinculats a recerca sobre la innovació: La tercera aportació i més transcendental aportació de aquest projecte és la transferència a la pràctica dels coneixement generat a la primera etapa. L’expectativa és la co-creació de propostes innovadores d’avaluació en el marc de equips docents de diverses assignatures dels graus de la facultat de CCEE, per tal de generar innovació sostenible pel que fa al disseny, implementació i validació de procediments i recursos per fomentar les competències de treball en equip i de comunicació efectiva en les presentacions orals, en base als principis de l’avaluació ètica (OR1.1, OR1.2, OR1.3, OR2.1, OR2.2). Globalment, l’impacte d’aquest projecte per a la innovació docent en la millora de l’aprenentatge dels estudiants es pot resumir en una contribució efectiva per dur a terme una avaluació formativa, ètica i justa, que, alhora, contribueixi al desenvolupament de dues competències transversals i bàsiques en la formació professional: el treball en equip i la comunicació oral del coneixement.

Resultats vinculats al desenvolupament institucional: Fomentar una cultura d’avaluació ètica i justa al nivell de la comunitat acadèmica de la Facultat (OD1), i contribuir al progrés del debat, la creació i difusió de coneixement sobre l’equitat a l’avaluació (OD2).

Import: 2.500€

Personal associat al projecte:

Georgeta Ion (Pedagogia Aplicada – coordinadora assignatura), Ibis M. Alvarez Valdivia (Psicologia Evolutiva i de l’educació – coordinadora assignatura), Cristina Mercader Juan (Pedagogia Aplicada – coordinadora assignatura CIEII), Laura Arnau Sabaté (Pedagogia Sistemàtica i Social), Aleix Barrera Corominas (Pedagogia Aplicada), Andy Morodo Horrillo (Psicologia Evolutiva i de l’educació), Maria del Mar Duran Bellonch (Pedagogia Aplicada, Anna Diaz Vicario (Pedagogia Aplicada – coordinadora assignatura), José Luis Muñoz Moreno (Pedagogia Aplicada), David Rodríguez Gómez (Pedagogia Aplicada – coordinador assignatura), Esther Salat Llorente (Pedagogia Aplicada), Cecilia Inés Suárez (Pedagogia Aplicada – coordinadora assignatura) i Saida López Crespo (Pedagogia Aplicada).

Comparteix a les xarxes: