Incorporació d’experiències d’artistes professionals en els Graus d’educació Infantil i Educació Primària per un desenvolupament del pensament artístic en la formació inicial

Imagotipo CRIEDO
Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent (UAB)
Data d'inici: 01/09/2022
Data de finalització: 01/07/2023
Coordinació: Gemma París Romia

El projecte titulat “Incorporació d’experiències d’artistes professionals en els Graus d’educació Infantil i Educació Primària per un desenvolupament del pensament artístic en la formació inicial” és coordinat per la professora i artista  Gemma París Romia (CRiEDO – Departament Didàctica Expressió musical, plàstica i corporal) i hi participen les professores Sílvia Blanch (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació), Almudena Martín (Departament Didàctica Expressió Musical, plàstica i corporal) i Maite Mas (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació).

L’objectiu d’aquest projecte és potenciar activament la presència del pensament creatiu als Graus d’Educació Infantil i Primària de la UAB, mitjançant la incorporació de sessions de formació realitzades per artistes professionals que aportin experiències estètiques i l’art thinking en la formació inicial de Mestres, en assignatures de l’especialitat d’art, però també en algunes assignatures troncals dels Graus.

L’Art thinking (Camnnitzer, 2017; Acaso, 2019) és una estratègia que permet utilitzar l’art i la creativitat per canviar estratègies d’ensenyament-aprenentatge a l’aula. És un espai des d’on abordar els problemes contemporanis, una forma d’actuar, un espai de coneixement i acompanyament emocional i un vehicle pel coneixement crític. Vol situar aquest art thinking a la Facultat mitjançant la presència d’artistes professionals en la formació de Mestres. Actualment les estudiants tenen un contacte molt minso amb el món cultural i amb les experiències de creació, i es creu necessari obrir les portes de la Facultat per tal que les obres artístiques i els seus creadors col·laborin en la formació de Mestres, creant sessions d’aprenentatge entre el món educatiu i el món artístic, creant vincles entre el món professional i l’àmbit de formació inicial.

D’aquesta manera, les estudiants podran incorporar en la seva formació inicial les potencialitats que l’art pot oferir a l’educació; i les artistes podran entendre millor el context educatiu en el que a vegades participen, ja sigui com a artistes residents o com a ciutadanes.

Durant el curs 2021-2022 s’ha executat una programa pilot dissenyat des del projecte “Interstice. Encounters between artists, children and educators” on s’està dissenyant i avaluant escenaris d’aprenentatge entre iguals entre artistes, mestres i estudiants dels Graus d’Educació Infantil i Primària, per tal de situar les arts visuals i les arts performatives en els contextos educatius. S’estant realitzant materials pedagògics que situen la formació universitària en aquest tipus de paradigma, i fem formació amb artistas contemporanis en el marc de l’assignatura de Territoris d’Art contemporani com a Espais d’aprenentatge, en la Menció Performativa de les Arts.

Aquest nou projecte d’innovació docent vol impactar no únicament en el marc de les assignatures pròpies de l’àrea, sinó també en assignatures del Grau alienes a l’expressió artística, amb l’objectiu de formar les estudiants que no escullin la Menció Performativa de les Arts en el pensament crític i creatiu que aporta l’aprenentatge a través de les experiències estètiques  proposades per artistes professionals.

L’ajuda anirà destinada a dos escenaris formatius:

  1. Assignatura de Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge, de la Menció Performativa de les Arts, Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària. Es tracta del principal escenari on es desenvoluparà l’ajut d’innovació. Mitjançant l’ajuda es podrà treballar de manera col·laborativa amb artistes professionals i visitar diverses exposicions i performances en diferents institucions culturals.
  2. Assignatura Inclusió Educativa: Necessitat educatives especifiques, en el Grau d’Educació Infantil. Ens interessa també incidir en assignatures que no són pròpies de l’àmbit artístic, per tal de treballar el pensament artístic en altres àmbits. L’art pot aportar un apropament inclusiu a la realitat que ens envolta, i en el marc d’aquesta assignatura volem incorporar algunes sessions amb artistes professionals i/o visites en centres culturals per tal d’apropar les estudiants en el paradigma educatiu de l’educació a través de les arts.

En l’equip docent també hi ha la professora Almudena Martín, de la unitat d’Arts plàstiques que és docent a les assignatures d’arts visuals del Grau d’Educació Infantil i Educació primària, i la professora Maite Mas, del departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, que és docent de les assignatures Processos educatius i Aprenentatge de 2on curs del GEI i Necessitats Educatives Especials en processos d’aprenentatge a 4rt de GEI.

Import: 2.500€

Personal associat al projecte:

Gemma París Romia (CRiEDO – Departament Didàctica Expressió musical, plàstica i corporal), Sílvia Blanch (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació), Almudena Martín (Departament Didàctica Expressió Musical, plàstica i corporal) i Maite Mas (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació).

Comparteix a les xarxes: