BioYouth – Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy

Entitat finançadora: European Commission (Erasmus +)
Data d'inici: 01/02/2022
Data de finalització: 01/02/2024
Coordinació: Bülent Sezer (General Coord., Tarimorman); Aleix Barrera-Corominas & Joaquín Gairín (Co-Coords UAB)
Finançament global: 125.582
Finançament UAB: 19.815
URL: https://www.bioyouth.org/
Referència: 2021-1-TR01-KA22-YOU-00029205

Aquest projecte parteix de l’actual context mundial on els recursos són finits, hi ha problemes ambientals globals i hi ha un gran creixement de la població que ens obliga a buscar noves formes de producció i consum respectant els límits ecològics del nostre planeta. La necessitat d’aconseguir la sostenibilitat acaba amb una forta demanda per modernitzar les nostres indústries i reforçar la posició d’Europa en una economia global altament competitiva. Per fer front a aquests reptes, els països han de millorar i innovar enfocaments en els sectors de la indústria i els serveis substituint el material sintètic derivat de combustibles fòssils per material bio.

El projecte es focalitzarà sobretot en el context de Turquia, i té com a objectius principals 1) dissenyar perfils ocupacionals en l’àmbit de la Bioeconomia, 2) sensibilitzar els joves sobre possibles itineraris professionals, xarxes actuals i d’innovació en el sector i 3) desplegar continguts de formació i algunes eines útils per als treballadors.

Personal associat al projecte:

Aleix Barrera-Corominas (Co-Coord, UAB), Hakan Birben (Tarimorman), Euverink, G.J.W (rug), Joaquín Gairín (Co-Coord., UAB), Nilgün Gümüsay (Tarimorman), Ismail Haspolat (GHGM), Berat Z. Haznedaroğlu (BOUN), Cristina Mercader (UAB), Bülent Sezer (General Coord., Tarimorman).

OD 04 – Quality educationOD 08 – Decent work and economic growthOD 12 – Responsible consumption and production

Comparteix a les xarxes: