BOOST: Potenciar el desenvolupament de la Competència Digital Docent als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària

Entitat finançadora: Facultat de Ciències de l’Educació (UAB)
Data d'inici: 28/02/2023
Data de finalització: 03/03/2024
Coordinació: Cristina Mercader (UAB)

Des de la creació dels Graus d’Educació Infantil i Primària, la Competència digital ha estat una competència transversal a tota la titulació. En els últims anys, en la recerca educativa sobre l’àmbit de la tecnologia, aquesta competència s’ha anat transformant cap a l’àmbit docent fins a definir la Competència Digital Docent (CDD). A l’actualitat, el Departament d’Educació ha engegat processos de formació, avaluació i acreditació de la CDD dels mestres en actiu però… què passa amb els mestres en formació? És evident que hi ha una clara aposta dels diferents organismes nacionals i internacionals pel desenvolupament d’aquesta competència amb l’objectiu d’impactar en la nostra actuació docent i respondre a les necessitats del Segle XXI i la formació de mestres no pot quedar al marge.

Recentment, el Departament d’Educació, a través del seu pla d’educació digital ha marcat el curs 2023-2024 com la data màxima en què la Competència Digital Docent (CDD) haurà d’estar integrada i treballada específicament als plans d’estudis dels graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil per a garantir que els i les estudiants que finalitzen aquests graus adquireixen la Competència Digital Docent, com a mínim, a nivell inicial. La Competència Digital Docent, segons el Marc del Departament d’Educació, no es refereix únicament al desenvolupament de les habilitats instrumentals amb les tecnologies digitals sinó també la mirada digital a diverses dimensions: didàctica, organització, comunicació, civisme i desenvolupament professional.Actualment, els graus d’Educació Infantil i Educació Primària, a través del desenvolupament del projecte CDDPla realitzat durant el curs 2021-2022, s’estan adaptant als requeriments de desenvolupar la CDD en diferents assignatures. Tanmateix, el professorat que imparteix docència als graus ha d’esdevenir competent digital docent per a ser capaç de formar els futurs mestres en aquesta competència.

Segons els estudis recents com els realitzats a la Facultat de Noguera, Sala i Valdivia (2020) o els projectes CODIDOE i CDDPla de la Facultat, evidencien que el professorat té necessitat d’una estratègia digital de Facultat que permeti l’acompanyament de la seva formació respecte la CDD i la conseqüent integració de la Competència Digital Docent a les diferents assignatures que imparteix. En aquest sentit, és imperatiu potenciar el desenvolupament de la CDD a través de pràctiques innovadores i integradores de la CDD així com i formar el professorat universitari, tant per a aquells/es que podran desenvolupar la CDD en les seves assignatures acordades al projecte CDDPla, com en la resta de professorat que imparteix assignatures als graus de la Facultat per complir amb les necessitats que la societat actual demanda.

Així doncs, els objectius plantejats són:

  • O1: Preparar materials docents innovadors per a la docència amb tecnologies digitals.
  • O2: Implementar a l’aula els materials docents creats.
  • O3: Proposar un taller per al professorat de la Facultat de Ciències de l’Educació per a incorporar els materials elaborats.

Per a poder aconseguir aquests objectius es compte amb un equip de professorat competent digital docent i que imparteix assignatures als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Considerant la naturalesa dels objectius, l’equip el confirmen professorat que pot exportar per la seva expertesa.Finalment, és important destacar que la proposta s’adequa a l’objecte de la convocatòria ja que una de les seves línies prioritàries és la competència digital docent als graus.

Els beneficiaris esperats son:

  1. La Facultat de Ciències de l’Educació, amb les propostes d’activitats ensenyament-aprenentatge que propicien la incorporació de les tecnologies digitals i el foment de la Competència Digital Docent.
  2. Els futurs estudiants dels graus d’Educació Infantil i Primària, atès que rebran una formació amb d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la CDD.
  3. El professorat universitari, a partir de la formació ofertada i l’ús del programari i infraestructures adquirides.
Personal associat al projecte:

Cristina Mercader (coord.), Paloma Valdivia, Andy Morodo, Daniel Ortega, Laia Alguacil, Marta Flores, Elisabet de las Heras.

OD 04 – Quality education

Comparteix a les xarxes: