Noves publicacions sobre Lideratge

publicacio lideratge
Publicacions

Diversos membres de l’equip EDO-UAB han publicat dos capítols en el llibre “Multidimensional Perspectives on Principal Leadership Effectiveness”.

Ja està disponible el nou llibre “Multidimensional Perspectives on Principal Leadership Effectiveness” publicat per la IGI Global. Els seus editors, Kadir Beycioglu de la Universitat Dokuz Eylul i Petros Pashiardis de la Universitat Oberta de Xipre, han recollit les millors pràctiques i els últims enfocaments sobre la direcció i la gestió escolar. Un dels aspectes destacats del volum és la anàlisis que presenta sobre els nous reptes que han d’enfrontar els directors i directores dels centres educatius, així com l’impacte que tenen sobre la seva gestió les estratègies organitzatives més actuals. Els membres de l’EDO han participat en els següents capítols:

“Anàlisis de les tasques dels directors de l’educació secundària a Catalunya: Estudi de Cas”, elaborat per Ion, Tomàs, Castro i Salat, on es presenta una descripció del sistema educatiu Català i els models de lideratge i gestió des d’una doble perspectiva: els requeriments de la normativa i les tasques del dia a dia dels directors escolars. En el capítol, que parteix de l’anàlisi dels diaris professionals elaborats pels directors escolars que van participar en l’estudi, relaciona les tasques del dia a dia amb aquelles que marca la Llei Educativa Catalana. L’objectiu d’aquest anàlisis és comprendre com la distribució de les tasques dels directius i l’ús del seu temps de treball es vincula amb els requeriments proposats per l’Administració Educativa.

“Consideració sobre la gestió de les escoles Llatino-Americanes des d’una perspectiva basada en competències”, elaborat per Gairín, Barrera-Corominas i Fernández-de-Álava. El capítol presenta, a partir d’un anàlisis detallat de la legislació de 10 països llatinoamericans, les activitats i funcions que s’assignen dels directius escolars des d’una perspectiva de competències. Els resultats apunten a que en molts d’aquesta països les activitats i rols que s’assignen als directius continuen essent de caràcter bàsicament administratiu, tot i que en alguns casos es comencen a apuntar competències que es vinculen amb tasques relacionades amb la vinculació amb l’entorn, el desenvolupament professional dels col·laboradors o el lideratge pedagògic.

Per a més informació sobre les publicacions: http://goo.gl/uo9iNl

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies