Millora de la Qualitat Docent (MQD)

agaur
Projectes

El grup EDO ha rebut el finançament d’AGAUR per a la realització del projecte “Orientació i tutoria en les pràctiques professionals. Protocols d'actuació i delimitació d'estàndards de qualitat” en el marc de les ajudes de Millora de la Qualitat Docent.

L'orientació i suport a l'estudiant durant la seva estada a la universitat és un tema d'actualitat i d'especial interès per als responsables institucionals, preocupats per la captació, retenció i millora del rendiment acadèmic dels estudiants universitaris. A més, es considera un indicador de qualitat quan es comprova que una part del rendiment en l'aprenentatge és conseqüència de la bona organització dels serveis d'orientació i tutoria acadèmica.

En aquesta convocatòria, l’objectiu de EDO ha estat donar continuïtat a la línia d’investigació iniciada ja fa anys sobre tutoria a la universitat, l’atenció als estudiants en la transició de la secundària a la universitat, així com l’anàlisi de les causes d’abandonament. Els objectius del projecte presentat, en el qual participarà professorat dels Departaments de Psicologia Clínica i de la Salut i de Filologia Espanyola de la UAB, i del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, són:

• Analitzar i delimitar la naturalesa i el sentit de les pràctiques professionals.
• Sistematitzar i analitzar el funcionament i les problemàtiques de les pràctiques professionals.
• Estructurar protocols d’actuació a les pràctiques professionals.
• Delimitar i validar estàndards de qualitat respecte a les pràctiques professionals.

Es tracta, per una banda, d’aprofundir en el coneixement de la realitat, tractant d’identificar patrons d’explicació comuns i diferenciats per, a partir d’ells, establir models que permetin derivar tant indicadors i estàndards de qualitat com protocols d’actuació. Per a més informació sobre el projecte, en breu estarà disponible a l’apartat de projectes la fitxa corresponent.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies