Gestió del Coneixement

gestiondelconocimiento
Publicacions

David Rodríguez-Gómez, membre de EDO-UAB, autor de l’obra Gestió del Coneixement i millora de les organitzacions educatives.

Editorial La Muralla acaba d’incorporar en el seu catàleg el llibre titulat ‘Gestió del Coneixement i millora de les organitzacions educatives’, l’autoria del qual correspon a David Rodríguez-Gómez, membre d’EDO-UAB.

La publicació, que sorgeix fruit de la tesis doctoral titulada “La creació i gestió del coneixement a les organitzacions educatives: barreres i facilitadors”, presenta els reptes actuals i més significatius que les institucions educatives han d’assumir en relació als seus processos organitzatius, destacant aspectes com la necessitat d’una major obertura interna i externa que possibiliti l’establiment de xarxes de col·laboració o les necessàries modificacions estructurals que han de donar a les organitzacions la flexibilitat necessària per a promoure innovacions i canvis culturals.

Rodríguez-Gómez presenta la Gestió del Coneixement com una estratègia que, estretament vinculada amb la innovació i al desenvolupament organitzatiu, emergeix com un important camp de pràctica i investigació en l’àmbit organitzatiu. El desenvolupament de processos de Creació i Gestió del Coneixement en les organitzacions educatives pot suposar, en aquest sentit, un salt qualitatiu tant en la forma d’entendre aquest tipus d’organitzacions, com en la qualitat dels seus processos i resultats.

No obstant, l’autor considera que són poques les experiències i propostes que sobre aquest tipus d’estratègies es desenvolupen des d’una perspectiva educativa i, concretament, des de la organització i gestió escolar.

 
L’obra ‘Gestió del Coneixement i millora de les organitzacions educatives’ pretén, per una banda, cobrir el buit literari existent sobre la gestió del coneixement i el desenvolupament organitzatiu per a i des de l’àmbit de les organitzacions educatives; i per una altra banda, integrar en una mateixa obra algunes de les principals disciplines vinculades a la gestió del coneixement com el desenvolupament organitzatiu, l’aprenentatge organitzatiu, el desenvolupament professional, la cultura organitzativa i el capital intel·lectual, entre d’altres.


Per a obtenir l’obra completa: http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=442&ideditorial_get=2

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies