Experiències d’Innovació a Euskadi

visitaeuskadi
Activitats

Membres de l’EDO-UAB participen a una Inter Visitation al País Basc per a conèixer experiències de formació i innovació a centres educatius.

Del 2 al 6 de febrer, membres de l’EDO-UAB han visitat diverses institucions d’educació obligatòria i formació professional d’Euskadi, així com institucions d’avaluació, innovació i assessorament a centres educatius.

La primera visita va ser a l’ISEI-IVEI, l’Institut Basc d’avaluació educativa no universitària, una institució que pertany al Departament d’Educació, Política lingüística i Cultura del Govern Basc. L’IVEI-ISEI s’encarrega de portar a terme projectes d’avaluació i investigació entre els que es destaca l’avaluació diagnòstica dels centres educatius de la comunitat, o el projecte d’investigació longitudinal sobre el Marc de l’Educació Trilingüe.

La segona visita va ser al Berritzegune Nagusia de Barakaldo, un centre de recolzament a la formació i innovació educativa. Els Berritzegunes (literalment, “el lloc on s’innova”) són centres d’assessorament per als centres escolars d’ensenyament preuniversitari. Disposen d’un Berritzegune central i 18 territorials els quals col·laboren amb l’elaboració, la gestió, l’assessorament i avaluació dels plans zonals de formació, així com impartir formació al professorat i gestionar els recursos disponibles en el camp de les NEE.

El tercer dia el professorat va visitar TKNIKA, un centre d’innovació per a la formació professional i permanent. Aquest centre, també sota el paraigües del Departament d’Educació, està enfocat en la investigació per a millorar la Formació Professional d’Euskadi. La seva principal finalitat és la millora de l’equipament tecnològic dels centres així com la generació de xarxes de col·laboració i aliances amb empreses, departaments d’investigació universitaris, centres tecnològics i consultores de serveis avançats de gestió.

Les dues últimes institucions que es van visitar van ser a Donostia: l’escola pública Amaraberri i el Politècnic EASO. Amaraberri és el centre matriu d’una xarxa de centres innovadors i amb resultats notables a les avaluacions diagnòstiques. La seva principal característica és l’agrupament de l’alumnat per cicles i l’aprenentatge col·laboratiu. En concret, el centre visitat utilitza com a fil conductor de l’aprenentatge la producció de material per a difondre a través de diferents mitjans del centre: ràdio, televisió, premsa i web.

A la visita al Politècnic EASO (Institut Específic de Formació Professional Superior) es van compartir experiències vinculades amb la col·laboració institut-empresa, la qual permet adaptar els processos formatius a la realitat del teixit empresarial del territori, alhora que nodreix el centre de les eines i tecnología per a l’aprenentatge de la formació professional.

Aquesta Inter Visitation s’ha desenvolupat gràcies al suport econòmic rebut per la distinció Jaume Vicens Vives concedida en la modalitat col·lectiva al professorat del subàmbit d’Organització d’Institucions Educatives de la UAB en l’edició 2012.


Per a més informació dels centres:
IVEI-ISEI: http://www.isei-ivei.net/
Berritzegunes: http://www.berritzeguneak.net/
TKNIKA: http://www.tknika.eus/
Amaraberri: http://amaraberri.org/
EASO: http://www.easo.hezkuntza.net/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies