Estudi sobre la innovació educativa a Espanya

79-IEIIE
Publicacions

Amb l’impuls i la coordinació de l’Àrea de Programes d’Innovació de Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE), del Ministeri d’Educació (Govern d’Espanya), s’ha publicat l’estudi realitzat sobre la situació de la innovació educativa a Espanya (2011).

El Capítol 7 de la publicació recull l’estudi de camp  sobre la innovació educativa en els centres escolars que ha estat coordinat per Carlos Marcelo (Universidad de Sevilla) i en el que han participat els professors i investigadors Joaquín Gairín, Carme Armengol i José Luís Muñoz (EDO, Universitat Autònoma de Barcelona) com a membres de l’equip principal d’investigació.

Referència de la publicació:

Marcelo, C. (Dtor.); Aramendi; P.; Arencíbia, S.; Armengol, C.; Ayala, C.; Cotillas, C.; Fernández, M.; Gairín, J.; Gallego, B.; Gómez, Mª J.; González, R.; Mayor, C.; Montané, J. J.; Muñoz, J. L.; Murillo, P.; Poncet, M.; Romera, F.; Rossselló, Mª R.; Salinas, B.; Sánchez, M.; Torego, J. C.  (2011). Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares. En IFIIE. (2011). Estudio sobre la innovación educativa en España.  Innovación Nº 17. Gobierno de España, Ministerio de Educación: Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE), Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). NIPO: 820-11-232-6. ISBN: 978-84-369-5176-9. D.L.: BI-3345-2011. Ref. 14970. Núm. pág. 970. Pp. del Capítulo 7: 733-960.

Enllaç directe (disponible fins al 16 d’abril de 2012): https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14970

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies