S’inicia la preinscripció als màsters oficials del curs 2012- 2013

52-masters
Formació

El període de preinscripció dels màsters oficials del curs 2012-2013 està obert des del dia 9 de gener. Podeu consultar l'oferta del grup EDO en l'apartat "Formació" d'aquesta web, i  tota la programació 2012-2013 de la Universitat en la web de la UAB.

Dels màsters de nova creació que s'oferiran per primera vegada a partir del curs 2012-2013, s'informarà de les dates de preinscripció a partir de mitjans de gener.

La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l?espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits segons indicacions del Ministeri. En funció de la formació prèvia de cada estudiant, el coordinador del màster podrà requerir cursar complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

Cal tenir present també que l'estudiant que cursi un màster amb la intenció de fer el doctorat, necessitarà acumular un total de 300 crèdits. Per tant, els estudiants amb titulacions d'accés inferiors a 240 crèdits ECTS (Diplomatures, Enginyeries tècniques, Bachelors...) i amb intenció de fer el doctorat hauran d'acumular fins a 300 crèdits ECTS, per la qual cosa podran:
a) Cursar els complements de formació que els indiqui el coordinador del màster.
b) Cursar un màster de 120 crèdits o dos de 60 crèdits.

En cas que necessiteu avançar documentació i/o tràmits dels màsters que encara no estan oberts a preinscripció podeu dirigir les vostres consultes a masters.oficials@uab.cat.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies