Entregada la memòria final de projecte finançat per l’EAPC

17-EAPC
Recerca

L’equip EDO va presentar el passat dia 29 de setembre la memòria del projecte finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya titulat “Anàlisi de procediments per a la creació i gestió del coneixement mitjançant comunitats de pràctica a l’Administració Pública (GAP/2944/2010)”

El propòsit de la recerca realitzada va ser la d’analitzar procediments de creació i gestió del coneixement en comunitats de pràctica generades en l’àmbit de l’administració púbica, i amb ús intensiu de tecnologia, amb l’objectiu de delimitar els factors d`èxit de les comunitats analitzades per tal de crear un mapa de bones pràctiques, tot concretant protocols d’intervenció i estàndards de qualitat.

El mètode utilitzat per a la re cerca ha estat l’estudi de cas. Concretament, s’utilitzà el multicas, en el qual s'ha generat una innovació organitzativa (processos de CGC) adoptada per algunes organitzacions o comunitats (casos individuals), però, en realitat, el que ens interessa és l'estudi global de totes elles. Com indica Yin (2009), aquest tipus d'estudi multicas resulta més robust i consistent que l'estudi de casos individuals.

Els resultats de la recerca han permès la identificació d’indicadors, l’establiment d’estàndards, la determinació de bones pràctiques i la creació d’una Guia d’autoavaluació per a la millora de les comunitats de pràctica existents o que es creïn a l’àmbit de l’administració pública.

Cal destacar la participació activa en el projecte de moderadors i participants de les Comunitats de Pràctica del Departament de Justícia i l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies