Defensa de projectes del Màster en Intervenció Psicopedagògica

27-Master_Psico
Formació

Avui té lloc a la sala de graus de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB la defensa dels treballs finals del Màster en Intervenció i Assessorament Psicopedagògic per a Professionals

El màster, que coordina l’EDO en col·laboració amb Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) i l’Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, es troba actualment en la seva tercera edició, essent els treballs presentats els corresponent a l’edició del curs 2010-2011..

El tribunal, que està conformat per un representant de cada una de les entitats organitzadores, avaluarà un total de 9 estudiants que han presentat treballs que giren al voltant de les següents temàtiques:

- Síndrome d’Asperger. Una altre forma de mirar.
- Absentisme escolar a l’Educació Secundària Obligatòria: anàlisis de la situació i proposta d’intervenció.
- Assessorament i coordinació professional i familiar davant la discapacitat.
- Les dificultats en lecto-escriptura: diagnòstic i intervenció.
- Orientació laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- Orientació a les famílies a partir de la biblioteca de pares.
- Escola: organització i diversitat.
- Intervenció psicopedagògica en alumnes amb sobre dotació intel·lectual.
- Disseny d’una matèria d’orientació.

El programa del Màster té un format i contingut sense precedents ni a Espanya ni en el context iberoamericà. Les propostes existents es centren en psicologia de l'educació (UAB, ISEP, etc.), en orientació professional (UCLMP) i en orientació educativa (UAH), sent molt generals; d'altra banda, algunes propostes més específiques estan molt focalitzades en temes concrets (per exemple, Conflictologia: mediació familiar i educativa, de la UOC).

La proposta presentada es diferencia de les anteriors en tres qüestions que es consideren importants: dirigir-se a tots els professionals de la intervenció psicopedagògica (d'allí el format de semipresencialitat), inserir-se en la pràctica professional (que justifica la col·laboració amb associacions i col·legis professionals) i emfatitzar en la institució com el marc d'acció i intervenció (relaciona així el treball del psicopedagog amb altres professionals de la educació i de la formació).

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies