Concessió de Projecte MQD: Orientació i tutoria en les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat.

2a-agaur
Projectes

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat mes de maig, el projecte “Orientació i tutoria en les pràctiques professionals. Protocols d'actuació i delimitació d'estàndards de qualitat” coordinat pel Dr. Joaquín Gairín (EDO) i amb participació de professorat de diferents facultats i departaments de la UAB i la UPC.

L'orientació i suport a l'estudiant durant la seva estada a la universitat és un tema d'actualitat i d'especial interès per als responsables institucionals, preocupats per la captació, retenció i millora del rendiment acadèmic dels estudiants universitaris. A més, es considera un indicador de qualitat quan es comprova que una part del rendiment en l'aprenentatge és conseqüència de la bona organització dels serveis d'orientació i tutoria acadèmica.

En el cas de la UAB, ja s’ha avançat en els processos de reflexió, organització i desenvolupament del pràcticum en alguna titulació, com és el cas dels projectes coordinats de MPI (Model de Practicum Integrador) per al cas d’Educació, que han estat coordinats per la professora Margarita Massot (2007) i en el que han participat dos membres de l’equip actual; En el projecte concedit, però, s’intentarà esgrimir que tenen de comú i de diferent les Ciències de la Salut, les Ciències Experimentals i Tecnologies, les Ciències Humanes i les Ciències Socials, amb la pretensió d’identificar diversos models de pràctiques professionals i poder establir estàndards adequats per a l’avaluació i la millora.

Les qüestions a les quals es donarà resposta son: com es fan les pràctiques professionalitzadores?, com es podrien fer?, es poden establir criteris mínims generals per a totes elles?, quins serien els criteris i formats diferenciadors en funció de l’àmbit de la formació?, com saber si es fan bé?, quins indicadors i estàndards ens permeten parlar de bones pràctiques?, es poden donar orientacions per a la configuració, desenvolupament i avaluació de les pràctiques profesionalitzadores?, etc.

Respondre a aquestes preguntes té sentit com a resposta responsable a la intenció permanent de millora que portem a terme com a institució formadora, però també té un sentit estratègic de projecció a la societat i a les associacions professionals de que el millor marc per a la realització de les pràctiques professionalitzadores és el propi currículum formatiu i la vinculació a les activitats externes que planifica la universitat per al seu desenvolupament.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies