Carme Armengol continua com a Vicedegana d’Ordenació Acadèmica de Graus

36-Armengol
El grup

Carme Armengol, membre del grup EDO, renova el seu càrrec com a Vicedegana en l’equip liderat per Rosa Maria Pujol Vilallonga

La Dra. Rosa Maria Pujol Vilallonga ha estat reelegida degana de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per part de la Junta de Facultat en una sessió extraordinària celebrada el passat 8 de novembre.

L’equip de deganat queda constituït per Carme Armengol, vicedegana d'Ordenació Acadèmica de Graus; Núria Gorgorió, vicedegana d'Ordenació Acadèmica de Màsters i Relacions Internacionals; Tomàs Peire, vicedegà de Pràcticum i d'Equipaments; i Enric Roca, vicedegà d'Economia i Serveis i secretari del centre.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies