XIII Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE)

Data de la trobada científica: 27/11/2014

Els dies 27, 28 i 29 de novembre tindrà lloc el XIII Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE 2014) a Madrid.

En el marc del Congrés, el 27 de novembre es presentaran dos simposis. El primer d’ells, titulat “La creació i gestió del coneixement col·lectiu en les organitzacions: identificació, desenvolupament i reconeixement de l’aprenentatge informal”. Les organitzacions modernes, públiques i privades, busquen convertir-se en organitzacions que aprenen, mitjançant estratègies de gestió del coneixement i aprenentatge informal. Les organitzacions, en aquesta línia, esperen que els seus membres generin coneixement, aprenguin de manera continuada i comparteixin aquests coneixements i aprenentatge amb la resta de l’organització. Aquests propòsits es converteixen en aspiracions quan la complexitat i la intensitat de les tasques que han de desenvolupar els treballadors exigeixen noves respostes coordinades, efectives i en un temps raonable.

Contínuament apareixen noves situacions, l’atenció no està contemplada per les organitzacions, que plantegen la necessitat de plantejaments diferents i la utilització d’estratègies i instruments que ens permetin copsar la complexitat i donar les respostes més pertinents. Inevitablement, hem de referir-nos en aquest punt a l’intercanvi de coneixements, l’aprenentatge informal i als mecanismes que permetin la seva adequada gestió.

Aquest Simposi presenta els resultats de diverses investigacions sobre la identificació, desenvolupament i avaluació de l’aprenentatge informal, vinculat a les activitats que els treballadors d’una organització realitzen en el seu lloc de treball i que comporten un desenvolupament de les seves competències professionals (Cofer, 2000, Lohman, 2009).

Les aportacions previstes promouran l’intercanvi d’experiències i el debat a partir de les següents presentacions:

 1. Aprenentatge organitzatiu i aprenentatge informal a les organitzacions. Un estudi a l’Administració pública.
  Joaquín Gairín Sallán i David Rodríguez Gómez (U. Autònoma de Barcelona; Espanya).
 2. Delimitar un sistema d’indicadors de l’aprenentatge informal a les organizaciones. Miren Fernández d’Àlaba (U. Autònoma Barcelona)
 3. Proposta de procediments per a la certificació de l’aprenentatge informal. José Luis Muñoz (U. de València) i Blanca Patricia Silva (U. Autònoma de Barcelona)
 4. Estratègies per a la promoció de l’aprenentatge informal a les organitzacions. Anna Díaz Vicario i Edgar Iglesias (U. Autònoma de Barcelona)
 5. Aprenentatges sobre la promoció de l’aprenentatge informal. Jesús Martínez (CEJFE, Departament de Justícia)

Aquesta proposta tracta així de contribuir al debat sobre els mecanismes ocults que poden ajudar a millorar la integració de les persones en les organitzacions i, a la vegada, impulsar una major efectivitat institucional.

El segon simposi es titula “La direcció escolar a Iberoamèrica: nous rols, desenvolupament professional i treball en equip”. Els centres de formació i els professors s’enfronten a situacions noves, diverses i complexes, conseqüència d’una realitat més dinàmica, d’una societat més exigent i d’uns usuaris més conscients de la qualitat de serveis que necessiten. La nova situació fa pertinent que les respostes educatives tinguin en compte la complexitat dels fenòmens i siguin diferenciades en funció del context i dels destinataris, ressaltant la necessitat i conveniència de presa de decisions fonamentades i de suports vinculats al seu desenvolupament.

La ràpida generació i transformació dels continguts culturals, l’extensió de l’escolaritat, la diversitat de l’alumnat, les noves exigències d’una societat del coneixement i multicultural, els plantejaments més contextualitzats del currículum o l’assumpció de la formació com a tasca col · lectiva, entre d’altres , exigeixen noves respostes. Hi ha modificacions evidents en els escenaris educatius i, el que és més important, es planteja el canvi com un repte i resposta permanent a la realitat dinàmica en què ens trobem.

Necessitem, sobre això, de directius que vagin més enllà de la seva funció organitzadora i es converteixin en dinamitzadors i gestors dels canvis necessaris. El seu nou rol exigeix de canvis personals i institucionals que cal promoure i facilitar, al mateix temps que es busca la màxima connexió entre el desenvolupament personal, el desenvolupament institucional, el desenvolupament professional i el desenvolupament social.

Les aportacions previstes promouran l’intercanvi d’experiències i el debat a partir de temes desenvolupats en cadascuna d’elles com: a) els nous rols dels directius (líders comunitaris i socials, promotors de la justícia social, …); b) el seu desenvolupament professional (accés, formació, promoció i sortida); ic) el seu treball en equip, a partir de les següents presentacions:

 1. Els directius en el context espanyol. Joaquín Gairín Sallán i Blanca Patricia Silva (U. Autònoma de Barcelona; Espanya).
 2. Els directius en el context d’Amèrica del Nord. Guadalupe Palmeros (U. Juárez Autònoma de Tabasco, Mèxic).
 3. Els directius en el context de l’Amèrica Central. Norma Càndida Corea Torrez (U. Nacional Autònoma de Nicaragua-Managua, Nicaragua)
 4. Els directius en el context dels països andinos.Rosa Tafur Pont (Pontifícia Universitat Catòlica del Perú)
 5. Els directius en el context dels països del Con Sur. Mª Inés Vazquez (ORT, Montevideo) y Marta Quiroga (UV, Xile)

Aquesta proposta tracta així de contribuir al debat sobre l’activitat i desenvolupament dels directius de centres educatius d’ensenyament obligatori a Iberoamèrica. El punt de partida són els informes que sobre el tema ha publicat la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE) i el punt d’arribada es relaciona amb la recerca d’elements comuns per realitzar polítiques públiques que promoguin el desenvolupament institucional a partir de l’intercanvi d’experiències.

Tota la informació de Congrés aquí.

Comparteix a les xarxes: