Simposi del projecte ACCEDES al Congrés Iberoamericà de Ciència, Tecnologia, Innovació i Educació

Data de la trobada científica: 12/11/2014

El simposi es desenvoluparà en el marc del Congrés Iberoamericà de Ciència, Tecnologia, Innovació i Educació que tindrà lloc a Buenos Aires els dies 12, 13 i 14 de novembre del 2014.

El Projecte ACCEDES, finançat per la Comissió Europea i en el qual participen de manera directa més de 30 institucions de 18 països, ha desenvolupat i validat durant tres anys un model i estratègies per a la identificació i suport als grups vulnerables a la universitat llatinoamericana: Paral · lelament, ha sedimentat una xarxa de suport que facilita la disseminació i sostenibilitat de la proposta, a la vegada que ha servit de suport a altres projectes que incideixen en la mateixa temàtica.

Aquest simposi promou l’intercanvi d’experiències i el debat a partir de presentacions centrades en un model amb estratègies d’intervenció i en la seva aplicació a tres col · lectius vulnerables. Tracta així de contribuir a la finalitat del projecte Metes Educativas2021 centrat a elevar l’equitat educativa de la regió i aconseguir societats més lliures i democràtiques. També és coherent amb la proposta per al debat del document “Ciència, tecnologia i innovació per al desenvolupament i la cohesió social”, dirigit a impulsar un programa de ciència i tecnologia per al desenvolupament sostenible, l’equitat i la cohesió social.

Les aportacions presentades en el mateix són:

  • Un model i una metodologia per identificar el grau de vulnerabilitat de grups socials en l’educació superior. Per Joaquín Gairín Sallán (UAB, Espanya)
  • Estratègies per millorar la presència de grups vulnerables en l’educació superior. Per Diego Castro Ceacero (UAB, Espanya) i Hernán Medrano (IIIEPEM, Mèxic)
  • L’atenció a estudiants amb discapacitat. Per Juan Bosco Bernal (UDELAS, Panamà)
  • L’atenció a les minories: la investigació en l’educació a distància. Per Marina Soligo i Marcia Lopes Reis (UNIP, UNESP, Brasil)
  • L’Atenció a Estudiants no habituals. Per Sebastián Donoso Díaz (UTalca, Xile)

Per a més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: