Reunió de coordinació del projecte BIObec a Irlanda

Data de la trobada científica: 26/06/2023

Els dies 26 i 27 de juny tindrà lloc una nova reunió del projecte BIObec a Irlanda.

BIObec té per objectiu crear vincles entre la bioindústria i el sistema educatiu interconnectant universitats, laboratoris d’innovació i centres i’I+D amb agents industrials i regions. Per tal d’aconseguir-ho, el projecte proposa un marc holístic que combina la idea tradicional de centre educatiu amb la de centre de coneixement.

L’equip del CRiEDO, que participa com a soci en aquest Projecte Europeu Horizon 2020, coordina l’activitat vinculada al desenvolupament dels plans de governança als centres de formació en bioeconomia, que en aquest projecte són un total de 6. El principal objectiu d’aquests plans de governança és ajudar a gestionar les operaciones internes, l’experiència del personal i l’intercanvi de dades dins l’organització i amb el seu context. En conseqüència, l’equip ha dissenyat aquests plans seguint l’estructura següent:

  1. Context de l’acció, que inclou una descripció general del context socioeconòmic i regulatori.
  2. Objectius institucionals, que inclou la missió i la visió del centre i els valors principals que guiaran el seu desenvolupament.
  3. Estructures operatives, que inclou informació sobre l’estructura dels recursos humans, materials i funcionals.
  4. Gestió i operació, amb informació sobre la direcció del centre.
  5. Sistemes relacionals, que inclou informació sobre la gestió de la informació en el centre i en el seu context immediat.
  6. Dinàmiques institucionals, que inclou els aspectes més rellevants de l’activitat diària del centre.

Més informació sobre el projecte BIObec aquí.

Comparteix a les xarxes: