Reunió de coordinació del projecte BioYouth a Groningen

Data de la trobada científica: 11/01/2024

El dia 11 de gener es realitzarà la reunió de seguiment del projecte BioYouth a la University of Groningen. Els objectius de la reunió són presentar la versió final de la web del projecte, dissenyar el pla de disseminació dels resultats obtinguts en el projecte, i planificar el Multiplier Event que tindrà lloc a la ciutat de Ankara (Turquia) el proper 22 de febrer.

CRiEDO participa en aquest projecte aportant l’expertesa vinculada al camp de l’educació i formació en el sector bio industrial a través de la participació en projectes previs com UrBIOfuture i BioBEC. A BioYouth, l’activitat s’ha centrat en analitzar les necessitats dels centres de joventut de Turquia en quant a la promoció de les vocacions en aquest àmbit de l’economia, així com la identificació de les expectatives que sobre la mateixa tenen els professionals que gestionen aquests centres.

El projecte “BioYouth – Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy (2021-1-TR01-KA22-YOU-00029205)”, està finançat en el marc del programa Erasmus + i és coordinat per l’International Agricultural Training Center vinculat al Ministeri d’Agricultura de Turquia. Aquest projecte parteix de l’actual context mundial on els recursos són finits, hi ha problemes ambientals globals i hi ha un gran creixement de la població que ens obliga a buscar noves formes de producció i consum respectant els límits ecològics del nostre planeta. La necessitat d’aconseguir la sostenibilitat acaba amb una forta demanda per modernitzar les nostres indústries i reforçar la posició d’Europa en una economia global altament competitiva. Per fer front a aquests reptes, els països han de millorar i innovar enfocaments en els sectors de la indústria i els serveis substituint el material sintètic derivat de combustibles fòssils per material bio.

BioYouth es focalitza sobretot en el context de Turquia, i té com a objectius principals (1) dissenyar perfils ocupacionals en l’àmbit de la Bioeconomia, (2) sensibilitzar els joves sobre possibles itineraris professionals, xarxes actuals i d’innovació en el sector i (3) desplegar continguts de formació i algunes eines útils per als treballadors.

Comparteix a les xarxes: