Reunió de coordinació del projecte ACCEDES a La Paz

Data de la trobada científica: 20/03/2013

Els dies 20, 21 i 22 de març tindrà lloc la II Trobada de Coordinació del projecte ACCEDES a La Paz (Bolívia), en què participaran representants de totes les institucions associades i col·laboradores.

La segona trobada de coordinació del projecte ACCEDES “Accés i èxit acadèmic de col·lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica” (DCI-ALA/2011/232) ha de servir, per una banda, per revisar i avaluar el treball desenvolupat durant el primer any implementació del projecte. De l’altra, per concretar i operativitzar les activitats previstes en el projecte per al període 2013. En aquest sentit, es fa imprescindible fer una lectura del projecte en la seva totalitat i especialment pel que fa a les tasques que afecten cada institució així com portar el document imprès a les sessions presencials de Bolívia.

La trobada ha de permetre establir els punts bàsics per al desenvolupament de la metodologia APRA sobre Accés, Permanència i Rendiment Acadèmic a les Institucions d’Educació Superior d’Amèrica Llatina. . Aquesta metodologia derivarà de totes les anàlisis prèvies realitzades i, mentre la resta d’activitats són propedèutiques, aquesta activitat contribueix directament a assolir el primer objectiu del projecte ACCEDES “afavorir l’accés i la permanència dels col·lectius desafavorits a les Institucions d’Educació Superior”

Per a més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: