Reunió general de SIRIUS Policy Network a Zagreb

Data de la trobada científica: 15/04/2013

Tercera trobada del projecte SIRIUS a Zagreb els dies 15 a 17 d’abril de 2013.

Els objectius de la reunió, que compta amb la participació de 38 participants de diferents països europeus, són: (1) fer el seguiment i avaluar les activitats dels darrers mesos; (2) presentar els resultats de la xarxa; (3) preparar les activitats dels propers mesos; i (4) enfortir la xarxa.

La xarxa de política europea SIRIUS, constituïda per ministeris d’educació, administracions locals, grups universitaris d’investigació i institucions representants de la societat civil de tot Europa, persegueix la finalitat d’innovar en els processos de governança dels sistemes educatius estatals per garantir la igualtat dels fills d’immigrants en l’ensenyament.

SIRIUS promou la col·laboració entre responsables polítics, investigadors i professionals per facilitar l’intercanvi d’idees i la transferència d’informació i coneixements com a estratègia innovadora clau per millorar les polítiques adreçades a la gestió d’un sistema educatiu estatal més equitatiu i inclusiu. SIRIUS vol consolidar-se com un punt de referència europeu a l’hora d’impulsar polítiques per alumnat de famílies immigrades.

A més a més, SIRIUS vol contribuir a la transferència de coneixement entre països, i entre diferents actors dels països (polítics, acadèmics, de la societat civil), sobre processos de disseny i desenvolupament de polítiques innovadores en matèria d’educació i immigració; així com, experimentar pràctiques de millora de la governança en l’àmbit estatal que permetin eradicar la desigualtat de resultats escolars existent entre alumnat de famílies autòctones i famílies immigrades.

En aquests moments la xarxa SIRIUS està formada per representants de 35 institucions de 16 països europeus i amb vocació de créixer encara més en nombre i en qualitat. A més a més, compta amb l’assessorament de 6 dels instituts de recerca més importants a nivell europeu i internacional en aquesta temàtica.

Comparteix a les xarxes: