XII Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE)

Data de la trobada científica: 18/12/2012

Els dies 18, 19 i 20 de desembre tindrà lloc el XII Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE 2012) a Granada.

En el marc del Congrés es presentarà un simposi. El Simposi pretén analitzar i reflexionar sobre experiències entorn la filosofia, estratègies i pràctiques organitzatives que poden ajudar a millorar l’atenció educativa a col·lectius vulnerables.

El Simposi pretén analitzar i reflexionar sobre experiències entorn la filosofia, estratègies i pràctiques organitzatives que poden ajudar a millorar l’atenció educativa a col·lectius vulnerables.

L’extensió del procés d’escolarització va potenciar la creació i desenvolupament de les institucions de formació i, amb això, els plantejament organitzatius. La conformació i atenció a grups de persones va ser un problema inicial encara no resolt en la seva totalitat, doncs intenta combinar la rendibilitat de les accions amb l’atenció a necessitats formatives de les persones considerades individualment.

Una vegada desenvolupades propostes organitzatives vinculades amb l’escola inclusiva, es plantejen noves acciones que facin realitat l’educació per a tots. Al respecte, el focus d’anàlisis i intervenció actual es centre en l’actuació normalitzadora respecte de col·lectius vulnerables i en la línia de la justícia social.

El present simposi tracta de promoure la reflexió i l’intercanvi d’experiències sobre la filosofia, estratègies i pràctiques organitzatives que poden ajudar a millora l’atenció educativa a col·lectius vulnerables. Al respecte, presenta quatre aportacions que espera que donin motius d’aprenentatge, controvèrsia i generació de millores en els plantejaments que s’apliquen actualment.

El Simposi es presentarà en el marc del XII CIOIE, que recull la tradició acumulada pel coneixement i l’esforç de tants professors de l’Àrea de DOE que han consagrat la seva capacitat docent i de recerca en el camp de les organitzacions educatives els darrers anys.

Les diferents aportacions fan evident el caràcter incipient de la problemàtica i la dispersió d’iniciatives al respecte, tractant d’ajudar a crear un “corpus” teòric i pràctic sobre la realitat d’institucions organitzades també per a acollir a grups vulnerables.

El lema escollit per aquesta edició ha estat “Respostes emergents des de l’organització d’institucions educatives”, i pretén ser un espai en el que es puguin presentar nous enfocaments sobre els que tractar l’organització i gestió d’institucions educatives, amb una perspectiva oberta que permeti repensar el rol de les organitzacions educatives en ple segle XXI.

El Congrés presenta poques novetats en la seva estructura, que segueix suportant-se per les conferències plenàries (tres professors forans), simposis, (5 x 4 = 20 intervencions), comunicacions i pòsters. Potser sigui necessari subratllar la sobrietat en les despeses i l’ús de la modalitat d’inscripció virtual que permetrà arribar a un públic més ampli.

Tota la informació de Congrés aquí.

Comparteix a les xarxes: