Activitat de coordinació del projecte ACCEDES

Data de la trobada científica: 07/10/2013

L’activitat tindrà lloc a la ciutat de Lima (Perú), els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2013.

L’activitat de coordinació i difusió de ACCEDES “Accés i èxit acadèmic de col · lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica” (DCI-ALA/2011/232) ha de servir per concretar validar les estratègies de Desenvolupament Organitzatiu que han estat elaborant durant setmanes les diferents institucions que participen en el projecte. La finalitat d’aquestes estratègies ha de ser la de donar resposta a les necessitats que presenten els col·lectius vulnerables en els diferents contextos institucionals i regionals.

Així mateix, participaran en aquesta reunió responsables de totes les institucions involucrades en el projecte (sòcies i col · laboradores) per tal de definir conjuntament que les vies per a assegurar la viabilitat econòmica i temporal de les propostes generades en el marc del projecte. També per generar les sinèrgies oportunes a nivell intern per afavorir la posada en pràctica de les estratègies proposades per tal de validar la seva efectivitat en els contextos de referència.

Finalment, el desenvolupament d’aquest acte comptarà també amb la realització d’un Seminari Internacional que comptarà amb la presència d’experts i polítics d’àmbit regional i internacional la finalitat serà la de discutir sobre els resultats preliminars del projecte i dilucidar propostes d’acció i sinergies amb altres projectes i activitats que es troben ja en procés de desenvolupament al territori. També serà una via per difondre i visibilitzar el treball desenvolupat en el marc de ACCEDES al llarg de dos anys de treball intens.

De forma coherent amb les activitats proposades, aquest esdeveniment comptarà amb la participació de totes les institucions participants en el projecte, a més de disposar d’un espai obert a la comunitat universitària d’America Llatina amb la finalitat d’aportar els seus punts de vista i reflexions entorn al accés, permanència i sortida dels estudiants universitaris provinents de col·lectius vulnerables.

Més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: