SIRIUS Thematics Workshops

Data de la trobada científica: 09/10/2013

El dia 9 d’octubre de 2013, dos Workshops vinculats al projecte SIRIUS, es celebraran a la ciutat The Hague. Les temàtiques a treballar són: Segregació i integració en educació i Transició en les carreres escolars

El primer Workshop, sota el títol Segregació i integració en educació, treballa les següents temàtiques:

  • Presentar l’estat de la qüestió sobre les diferents polítiques de segregació i integració existents a Europa.
  • Compartir experiències d’implementació de polítiques de segregació i integració.
  • Presentar investigacions sobre els resultats de diferents mesures polítiques implementades per prevenir i combatre la segregació.

El segon d’ells, el tema del qual era Transició en les carreres escolars, treballa sobre:

  • Presentar l’estat de la qüestió sobre les polítiques de transició escolar existents a Europa.
  • Compartir bones pràctiques de polítiques de transició escolar.
  • Avaluar possibilitats d’aplicar-les a altres països.

La xarxa de política europea SIRIUS, constituïda per ministeris d’educació, administracions locals, grups universitaris d’investigació i institucions representants de la societat civil de tot Europa, persegueix la finalitat d’innovar en els processos de governança dels sistemes educatius estatals per garantir la igualtat dels fills d’immigrants en l’ensenyament.

SIRIUS promou la col·laboració entre responsables polítics, investigadors i professionals per facilitar l’intercanvi d’idees i la transferència d’informació i coneixements com a estratègia innovadora clau per millorar les polítiques adreçades a la gestió d’un sistema educatiu estatal més equitatiu i inclusiu. SIRIUS vol consolidar-se com un punt de referència europeu a l’hora d’impulsar polítiques per alumnat de famílies immigrades.

A més a més, SIRIUS vol contribuir a la transferència de coneixement entre països, i entre diferents actors dels països (polítics, acadèmics, de la societat civil), sobre processos de disseny i desenvolupament de polítiques innovadores en matèria d’educació i immigració; així com, experimentar pràctiques de millora de la governança en l’àmbit estatal que permetin eradicar la desigualtat de resultats escolars existent entre alumnat de famílies autòctones i famílies immigrades.

En aquests moments la xarxa SIRIUS està formada per representants de 35 institucions de 16 països europeus i amb vocació de créixer encara més en nombre i en qualitat. A més a més, compta amb l’assessorament de 6 dels instituts de recerca més importants a nivell europeu i internacional en aquesta temàtica

Comparteix a les xarxes: