I Congrés d’Organitzacions Educatives

Data de la trobada científica: 22/08/2013

Sota el lema “Liderar plans de millora, estratègia per a rendir comptes o de millora?” es celebra els dies 22 i 23 d’agost de 2013 el primer Congrés d’Organitzacions Educatives a Xile, a la seu de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En molts països els governs locals o centrals, han optat per implementar l’estratègia de Plans de Millora per promoure la qualitat dels aprenentatges dels alumnes, el que ha despertat l’interès d’investigadors, professors, directors i comunitat en general per reflexionar sobre els següents aspectes:

  1. Quins són els factors afavoridors / obtaculizadores, Condicions / Capacitats per al disseny i implementació de plans de millora en organitzacions escolars.
  2. Reflexionar sobre el paper de sostenidors, directors i equips de gestió, professors, alumnes i pares i apoderats en el disseny, implementació, avaluació dels plans de millora i el seu impacte en la qualitat dels aprenentatges dels alumnes.
  3. Reflexionar sobre la vinculació dels plans de millora i les polítiques d’assegurament de la qualitat, per exemple en el cas de Xile; resultats SIMCE, Agència de la Qualitat, Super Intendència d’Educació, Llei SEP, entre d’altres.

El congrés ha estat concebut com una instàncies de trobada i reflexió entre educadors, directius docents, investigadors, estudiants i persones interessades en el tema.

Actua com a seu del Congrés la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso, recentment admesa com a integrant de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional, que actua com col · laborador, conjuntament amb la Universitat de la Concepció (Xile) i la Xarxa de Suport a la Gestió Educativa.

Comparteix a les xarxes: