Acompanyament Integral Organitzatiu: Anàlisi i desenvolupament d’un model de suport extern per a organitzacions de l’àmbit educatiu-formatiu.

Imagotipo CRIEDO
Coordinació: Malpica Basurto, F.

L’assessorament, la supervisió i consultoria han evolucionat per donar pas a un nou model denominat “Acompanyament Integral Organitzatiu”: un procés sistèmic, continu i creixent, de suport organitzatiu i pedagògic, que permet col·laborar amb les organitzacions educatives en la implementació de les seves activitats de millora i innovació, a través del suport personalitzat envers els seus membres, en el pas natural del canvi, així com del suport en el disseny, seguiment i avaluació de les activitats que desenvolupen a través d’un pla integral de millora.

Per a això intervenen diverses disciplines que treballen de la mà en la generació de processos amplis i profunds d’auto-coneixement organitzatiu i per tant, d’intel·ligència i desenvolupament sistèmic, generant que es portin a la pràctica en l’organització. És aquí on L’Acompanyament Integral, com un nou concepte, cobra la seva importància, ja que a més de realitzar diagnòstics i aportar solucions a les organitzacions com a sistemes, buscant generar nous coneixements i les seves aplicacions, es preocupa per estar colze a colze amb els membres de aquestes organitzacions en la implementació d’aquestes activitats de millora i innovació.

El Acompanyament Organitzatiu part d’una nova concepció del suport extern, més integral i pràctic. Basat en la Teoria de Sistemes i les organitzacions que aprenen, genera una visió integral de la transformació i un procés de suport barrejant en la seva justa mesura activitats d’assessorament, supervisió, consultoria, formació i coaching, depenent de les necessitats dels agents educatius i les organitzacions, però sobre tot es preocupa per la realització integral dels projectes en el temps, o el que és el mateix, es preocupa per generar innovació pràctica i integradora acompanyant el procés de transformació educativa.

S’ha vingut a demostrar amb aquesta tesi, a través d’un estudi de casos interpretatiu i fenomenològic, que l’organització d’una institució educativa influeix de manera determinant en els resultats educatius. És a dir, que una institució educativa ben organitzada, ensenya millor. Per tant, la millora educativa passa per tenir institucions educatives millor organitzades, i això passa al seu torn per comptar amb educadors, administradors i docents amb les competències necessàries per treballar de manera sistèmica, així com un acompanyament integral a mesura que integri les disciplines del suport extern.

L'assessorament, la supervisió i consultoria han evolucionat per donar pas a un nou model denominat "Acompanyament Integral Organitzatiu": un procés sistèmic, continu i creixent, de suport organitzatiu i pedagògic, que permet col·laborar amb les organitzacions educatives en la implementació de les seves activitats de millora i innovació, a través del suport personalitzat envers els seus membres, en el pas natural del canvi, així com del suport en el disseny, seguiment i avaluació de les activitats que desenvolupen a través d'un pla integral de millora.

Per a això intervenen diverses disciplines que treballen de la mà en la generació de processos amplis i profunds d'auto-coneixement organitzatiu i per tant, d'intel·ligència i desenvolupament sistèmic, generant que es portin a la pràctica en l'organització. És aquí on L’Acompanyament Integral, com un nou concepte, cobra la seva importància, ja que a més de realitzar diagnòstics i aportar solucions a les organitzacions com a sistemes, buscant generar nous coneixements i les seves aplicacions, es preocupa per estar colze a colze amb els membres de aquestes organitzacions en la implementació d'aquestes activitats de millora i innovació.

El Acompanyament Organitzatiu part d'una nova concepció del suport extern, més integral i pràctic. Basat en la Teoria de Sistemes i les organitzacions que aprenen, genera una visió integral de la transformació i un procés de suport barrejant en la seva justa mesura activitats d'assessorament, supervisió, consultoria, formació i coaching, depenent de les necessitats dels agents educatius i les organitzacions, però sobre tot es preocupa per la realització integral dels projectes en el temps, o el que és el mateix, es preocupa per generar innovació pràctica i integradora acompanyant el procés de transformació educativa.

S'ha vingut a demostrar amb aquesta tesi, a través d'un estudi de casos interpretatiu i fenomenològic, que l'organització d'una institució educativa influeix de manera determinant en els resultats educatius. És a dir, que una institució educativa ben organitzada, ensenya millor. Per tant, la millora educativa passa per tenir institucions educatives millor organitzades, i això passa al seu torn per comptar amb educadors, administradors i docents amb les competències necessàries per treballar de manera sistèmica, així com un acompanyament integral a mesura que integri les disciplines del suport extern.

Personal associat al projecte:

Gairín, J.

Comparteix a les xarxes: