XII CIOIE

96-CIOIE
Seminaris

El XII Congrés Interuniversitari d’Organització d’Institucions Educatives, que tindrà lloc a Granada els dies 18, 19 i 20 de desembre de 2012, amplia el termini per a la presentació d’aportacions fins al 15 d’octubre.

Aquesta nova edició del CIOIE recull la tradició acumulada pel coneixement i l’esforç de tants professors de l’Àrea de DOE que han consagrat la seva capacitat docent i de recerca en el camp de les organitzacions educatives els darrers anys.

El lema escollit per aquesta edició ha estat “Respostes emergents des de l’organització d’institucions educatives”, i pretén ser un espai en el que es puguin presentar nous enfocaments sobre els que tractar l’organització i gestió d’institucions educatives, amb una perspectiva oberta que permeti repensar el rol de les organitzacions educatives en ple segle XXI.

Aquesta edició es caracteritza per dues coses importants. Per una banda, la proximitat dels vint-i-cinc anys de la iniciativa, és a dir, les seves “noces de plata” i, per l’altre, la jubilació – mediata o immediata- de la primera generació “potent” de professorat universitari dedicat a l’estudi de la subàrea. Això obliga a fer un lloc per  repensar les trobades amb vistes a futures millores i per a agrair les contribucions d’alguns i algunes dels mestres i mestres que han consolidat l’Organització Escolar al nostre país.

El Congrés presenta poques novetats en la seva estructura, que segueix suportant-se per les conferències plenàries (tres professors forans), simposis, (5 x 4 = 20 intervencions), comunicacions i pòsters. Potser sigui necessari subratllar la sobrietat en les despeses i l’ús de la modalitat d’inscripció virtual que permetrà arribar a un públic més ampli.

Per a més informació: http://www.cioie.es

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies