Segona trobada general del projecte europeu SIRIUS a Barcelona

122-Sirius
Activitats

Els dies 25 i 26 d’octubre de 2012 es realitzarà a Barcelona la segona reunió de coordinació general de la xarxa europea SIRIUS. L’objectiu de la reunió general és fer un seguiment de les activitats que s’han realitzat durant el 2012, així com planificar les activitats que es tenen previstes per al 2013.

La xarxa SIRIUS vol promoure una millor implementació de les polítiques destinades a l’educació d’infants i joves d’origen immigrant, tant dins com fora de l’escola, a partir de polítiques nacionals i europees basades en la pràctica real. Per això SIRIUS es centra en tres grans prioritats temàtiques: en primer lloc la implementació de les polítiques, en segon lloc l’escola i en tercer lloc el suport educatiu en un context comunitari. Aquestes tres grans temàtiques es concentren en 4 grans eixos: la qualitat general del sistema escolar, la diversitat a les escoles, les mesures orientades als alumnes immigrants i la governança.

SIRIUS neix en el marc d’un projecte europeu que té una durada de tres anys (2012-2014). Durant aquest temps, a més de la realització de diferents activitats i l’obtenció de resultats concrets en forma d’informes, trobades, entre altres, es vol consolidar la xarxa per a que posteriorment a aquests tres anys tingui continuïtat. El projecte va començar amb partners de 13 països diferents i organitzacions expertes que donaven suport. En aquests moments hi ha nous partners d’altres països interessats en el projecte. Pràcticament ja formen part de la xarxa 17 països i més de 35 organitzacions, entre universitats, ministeris d’educació i centres de recerca. I la coordinació de tot el projecte es porta des del grup de recerca ERDISC, que forma part del grup EDO de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Si voleu seguir les novetats del projecte SIRIUS podeu visitar la seva web: http://sirius-migrationeducation.org

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies