Presentació del llibre “Procesos de cambio y autoevaluación en centros educativos ¿dos caras de una misma moneda?”

libroMariaInesVazquez
Publicacions

Presentació del llibre “Procesos de cambio y autoevaluación en centros educativos ¿dos caras de una misma moneda?”. L’obra tracta l’anàlisi dels processos de canvi i autoavaluació en centres educatius.

Aquesta proposta s’inicia especificant la perspectiva des de a qual són tractats els processos i que l’autora defineix com “fronterers”, en representar un lloc privilegiat des del qual identificar, integrar i analitzar la confluència d’aspectes internes i externs dels escenaris socials de l’estudi. Desprès es realitza una caracterització dels processos organitzatius, que posen en evidència la complexitat i dinàmica que els defineix i condiciona, aprofundint finalment en els processos de canvi i els d’autoavaluació organitzacional. El llibre finalitza amb algunes “Pistes per a la gestió del canvi” que proposa algunes possibles estratègies de treball que atenen la morfologia i les lògiques dels processos sobre els quals es pretén incidir.

Referència completa: Vázquez, M.I. (2011). Procesos de cambio y autoevaluación en centros educativos ¿dos caras de una misma moneda?. Barcelona: Editorial Davinci  (http://www.davincicontinental.com/)

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies