Preinscripció als Màsters Oficials

preinscripcio masters
Formació

S’obre el període de preinscripció per al curs 2015-2016 als Màsters Oficials que co-coordina de forma activa el grup EDO-UAB.

El proper 16 de gener, la UAB obre el període de preinscripcions per als màsters oficials que s’impartiran el proper curs 2015-2016. En l’àmbit de la organització dels centres educatius, des de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional s’ofereixen els màsters de “Direcció i Gestió de Centres Educatius” i, dins del Màster de Recerca en Educació, l’especialitat de “Desenvolupament i Gestió de les organitzacions per al canvi”.

El màster universitari de Direcció i Gestió de Centres Educatius està enfocat a formar als professionals per a desenvolupar la tasca directiva en una institució educativa. Les progressives reformes experimentades pels sistemes educatius han incrementat la complexitat de gestió pedagògica i organitzativa dels centres educatius, reclamant als directius l'exercici de funcions no només administratives i de gestió de recursos, sinó cada vegada funcions més àmplies de representació, planificació, coordinació, control-avaluació, de relacions humanes, d'integració de la comunitat, pedagògiques i de promoció de la innovació. Es tenen en compte, especialment, les dificultats amb què es troben aquells que ja exerceixen com a responsables institucionals per a realitzar programes de formació de llarga durada, davant la impossibilitat de defugir durant intervals llargs de temps de la seva presència a les institucions que dirigeixen.

En el cas de l’especialitat del Màster de Recerca en Educació “Desenvolupament i Gestió de les organitzacions per al canvi”, està pensada per a la iniciació dels estudiants a la investigació dins de les organitzacions. Aquesta especialitat profunditza en coneixements, pràctiques, estratègies i resultats d’investigació relacionats amb la organització i gestió de institucions de formació. El context institucional és un facilitador o limitador del canvi educatiu; també, un focus promotor d’innovacions i millores, l’espai on aquestes es fan possibles i l’escenari en què es materialitza el desenvolupament professional. Tot i així, segueix sent en gran part un desconegut i ha estat poc investigat des de la complexitat i el canvi, aspectes als que vol contribuir desenvolupant la present especialitat.

Per a més informació sobre el màster de Direcció i Gestió de Centres educatius: http://goo.gl/Oz6Y5B
Per a més informació sobre el Màster de Recerca:  http://goo.gl/qzNIXU 

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies