Municipis i Educació

reice
Publicacions

Nova publicació que destaca el protagonisme dels Municipis en el Desenvolupament Educatiu, proposant un model i instrument pel seu anàlisi.

José Luís Muñoz i Joaquín Gairín han publicat recentment l’article titulat “El Protagonisme dels Municipis en el Desenvolupament Educatiu: Proposta d’un Model i Instrument per al seu Anàlisi” a la Revista Iberoamericana sobre Qualitat, Eficàcia i Canvi en Educació, que edita la Xarxa Iberoamericana d’Investigació sobre Canvi i Eficàcia Escolar amb el recolzament de la Organització d’Estats Iberoamericans.

L’aportació destaca les contribucions més rellevants derivades de la tesi doctoral realitzada per Muñoz. En aquest estudi s’indaga sobre algunes eines per a diagnosticar el desenvolupament educatiu dels municipis promogut des dels Ajuntaments, aprofundint concretament en el disseny i la validació d’un Model d’estadis de desenvolupament educatiu i un Instrument per a l’autoavaluació. Aquestes eines permeten analitzar, de manera contextualitzada, el desenvolupament educatiu dels municipis.

La creació del Model i de l’Instrument es recolza en un treball de camp que va tenir en compte entrevistes en profunditat, grup de discussió amb experts i l’aplicació directa del Model i l’Instrument en diverses administracions locals. Els resultats obtinguts permeten remarcar la importància que tenen la confiança, el diàleg i el consens per a millorar la implicació dels municipis a l’educació; tanmateix, la necessitat i la conveniència que els Ajuntaments posin en marxa polítiques educatives àmplies, transversals i innovadores per a afavorir el desenvolupament educatiu al que s’aspira.

Els resultats es vinculen, d’aquesta manera, a d’altres projectes vinculats al desenvolupament educatiu i sociocomunitari desenvolupats en el marc de l’EDO. Concretament al projecte de Recolzament i Enfortiment Educatiu en competències docents i directives, en què es va analitzar el paper que jugaven les institucions educatives per a afavorir el desenvolupament del municipi, i també al projecte a IDEAS (http://edo.uab.cat/ideas), encara en curs, que persegueix el desenvolupament de les institucions educatives i la comunitat a partir de la col·laboració entre ambdós actors.

Per a accedir a l’article complet: http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol13num2/art8.htm

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies