Memòria 2014

memoria
El centre

Ja està disponible a la web del Departament de Pedagogia Aplicada la memòria d’activitats de l’any 2014.

El Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB ha publicat la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2014, estructurada a través de quatre seccions: el Departament, activitats generals, activitats especifiques i síntesi del potencial investigador.

La memòria recull així les activitats realitzades pels membres del grup EDO vinculats al Departament, entre les que destaquen la coordinació de 7 programes de tercer cicle (1 titulació oficial i 6 títols propis), la realització d’activitats de transferència en el marc del Laboratori de Prestació de Serveis EDO-SERVEIS, la coordinació de 6 projectes de recerca competitiva (3 d’àmbit internacional, 1 d’àmbit nacional i 2 d’àmbit autonòmic), la organització de 2 congressos internacionals, 6 trobades d’àmbit internacional, 4 d’àmbit nacional, a les quals es suma la publicació de 9 llibres, més de 30 articles en revistes i 57 capítols de llibre.

Així mateix, els membres del grup EDO han participat de forma activa en activitats de coordinació institucional, en el Vicedeganat de la Facultat de Ciències de l’Educació, la direcció del Departament de Pedagogia Aplicada, la coordinació de la Revista Educar i la participació en comissions de gestió d’àmbit universitari.

Accés a la memòria: http://www.uab.cat/doc/Memoria2014

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies