Lectura de tesis doctoral

33-UGR
El grup

Manuel Enrique Lorenzo, col·laborador de l’EDO-UGR, llegeix avui a les 10:30 al seva tesis doctoral, dirigida pel Dr. Tomás Sola Martínez

Sota el títol “Estudio de las necesidades formativas para el desempeño profesional de los empleados de las entidades de crédito. El caso de la Caja Rural de Granada”, la tesis parteix de l’estudi del contexto socio-econòmic actual i les últimes tendències en formació a l’empresa. Aquest treball de recerca pretén dur a terme un anàlisis eclèctic en la seva metodologia, que faci apreciar quina és la situació actual de la formació rebuda, que reben i perceben els empleats de les entitats de crèdit.

Concretament s’ha centrat en el cas de la Caja Rural de Granada i ha gaudit de la col·laboració i participació del s directius (membres del Consell Rector), Director General i encarregats de gestió de Recursos Humans.

El resultat és una sèrie de conclusions, que provenen des de totes les fonts possibles de l’espectre format pels empleats de Caja Rural, triangulats i relacionats per a oferir una imatge actual, fidel i avaluadora del procés formatiu a Caja Rural de Granada, desprès de l’aplicació d’instruments com el qüestionari, grups de discussió i entrevistes.

Els membres del tribunal de tesis són: Joaquín Gairín, Mario Martín Bris, Santiago Castillo, Victor López Palomo y Fernando Peñafiel. 

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies