Lectura de tesis doctoral

85_AGARZON
Recerca

Ana Josefina Garzón Castrillón ha llegit la tesis doctoral titulada “La millora continua i de la qualitat en institucions de formació professional”, dirigida pel Dr. Joaquín Gairín Sallán, director de l’equip EDO

Sota el títol “La millora continua i la qualitat en institucions de formació professional”, Ana Josefina Garzón Catrillón ha presentat la seva tesis doctoral, l’objectiu principal de la qual ha estat analitzar la incidència dels processos de millora continua dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels centres de Formació Professional Reglada. Per a fer-ho els objectius proposats han estat:

- Conèixer la política educativa d’Espanya i en especial la relacionada amb la formació professional.
- Identificar i conèixer les característiques dels models de millora continua i de gestió de la qualitat de la formació professional.
- Analitzar les característiques del model de gestió de la qualitat proposat en el Projecte de Qualitat i Millora Continua (PQiMC)
- Dissenyar un model metodològic sota els paràmetres de la recerca qualitativa, com a guia per a l’estudi de casos múltiples.
- Identificar les característiques del procés d’ensenyament-aprenentatge en centres de formació professional reglada a Catalunya.


- Conèixer i interpretar l’efectge de la implementació del PQiMC sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

El treball de camp va ser realitzar en el marc de la Formació Professional Reglada de Catalunya. Seguin la metodologia de l’estudi de cas múltiple, descriu i interpreta les percepcions dels alumnes, professors, directors de centres, responsables pedagògics de formació professional i responsables del projecte de qualitat respecte l’efecte i/o efectes que ha produït la implementació del PQiMC sobre el procés d’ensenyament aprenentatge dels centres analitzats.

El tribunal, conformat por Aurelio Villa (U. de Deusto), que actuava com a president, José Tejada (UAB), que actuava com a secretari i Josep-Lluís Espinós (Generalitat de Catalunya), actuant com a vocal, ha valorat amb la qualificació d’APTE CUM LAUDE el treball presentat.

Ana María Garzón és col·laboradora del grup EDO de la Universitat Autònoma de Barcelona, havent participat, entre altres, en la realització de diferents estudis d’avaluació dels efectes i l’impacte de la formació continua en administracions locals.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies