Laia Vila participa en el XIX Congrés i a les XXXIX Jornades RUEI

Els dies 14 i 15 de març s’ha celebrat a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el XIX Congrés internacional i XXXIX Jornades d’universitats i educació inclusiva.

Laia Vila, investigadora predoctoral i membre del CRiEDO, va presentar una comunicació titulada “La percepción del alumnado y el profesorado universitario de las facultades de Ciencias de la Educación sobre las metodologías y recursos inclusivos”. Es tracta d’un treball s’emmarca dins d’una recerca més àmplia que té l’objectiu d’analitzar el tractament de la inclusió a les Facultats de Ciències de l’Educació de les Universitats Catalanes per tal de poder fer propostes de millora en aquest àmbit. A la comunicació es van presentar els resultats d’una mostra acotada de participants pertinents al col·lectiu d’alumnes i de professorat d’una de les universitats públiques catalanes, als quals se’ls preguntava sobre la seva percepció en relació amb els recursos inclusius que oferia la institució dels quals es poden disposar, i també en relació amb les metodologies inclusives a les quals havien participat o havien promogut dins les aules universitàries. Aquests resultats apunten que es fa ús dels recursos inclusius per part dels dos col·lectius, tot i que hi ha un desconeixement, sobretot per part de l’alumnat, pel que fa a la diversitat de recursos i serveis. S’evidencia també que existeix una predisposició per l’ús de metodologies inclusives a l’aula i, al mateix temps, es demostra que el seu ús facilita el procés d’ensenyament i aprenentatge dels futurs professionals de l’educació.

Aquestes Jornades s’organitzen des de l’any 1983 per la Red de Universidades y Educación Inclusiva juntament amb una de les universitats membres de la xarxa. Des de l’any 2002 també se celebra el Congrés Internacional, que cada edició tracta una temàtica de gran interés social i científic. Enguany es va celebrar a Donostia-San Sebastián a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) i portava per títol “Tejiendo redes inclusivas: escuela + comunidad + investigación. Aquesta nova edició tenia com a propòsit contribuir al desenvolupament de contextos educatius i socials més inclusius amb temàtiques vinculades a quatre línies: Escola inclusiva, comunitat inclusiva, metodologies inclusives i creació de xarxes.

Més informació de les Jornades i del Congrés aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies